Porady podatkowe
02.12.2013

Prawa autorskie 50% i 20% koszty uzyskania – ciąg dalszy

25 listopada 2013 r Michał Kaczmarski – doradca podatkowy biura Kognitariat z Warszawy, przekazał informacje na temat kosztów autorskich i kosztów uzyskania przychodu. W związku z dużym odzewem i zainteresowaniem danymi informacjami prezentuje sposoby, jak zadziałać w zaistniałej sytuacji. Zachęcamy do zapoznania się z wiadomościami.
Poprzednio udzielone informacje mówiły o stanowisku organów podatkowych, gdzie wskazano brak możliwości rozliczenia przez Twórców – autorów, artystów, wykonawców – w ramach zrealizowania umów o dzieło z prawami autorskimi 20% kosztów, w sytuacji gdy przychód przekroczył 85.528 zł. Istnieją dwa dobre rozwiązania takiej sytuacji, w których podatnik nie będzie stratny.
Zawarcie jednej umowy mieszanej na cały rok podatkowy.

Twórca ma możliwość zawarcia umowy mieszanej, w ramach której będzie wykonywał warunki umowy cywilnoprawnej oraz otrzyma wynagrodzenie nie związane z honorarium pochodzącego z praw autorskich, np. za przygotowanie dzieła. Będzie ono wtedy obciążone kosztami 20%, z których można się rozliczyć. Jednocześnie taka osoba musi zaznaczyć w odrębnym akapicie umowy, że dokonuje przeniesienia praw autorskich związanych ze stworzonym dziełem/utworem za dodatkową opłatą, która maksymalnie wynosi właśnie 85.528 zł.
Sporządzenie odpowiedniego zapisu w umowie.

Odpowiedni zapis w umowie może także mówić, że honorarium należne z tytułu przeniesienia praw autorskich, będzie stanowić (odpowiednio określony) procent ogólnej kwoty należnego wynagrodzenia. Ustalić go można na podstawie prowadzonej ewidencji czasu pracy (w przypadku pracowników) lub na podstawie ewidencji wykonywanych utworów bądź świadczonych usług.

Umowy skonstruowane w powyżej przedstawiony sposób mogą być stosowane do rozliczenia dla dwóch różnych źródeł:

  • z działalności prowadzonej osobiście z 20% kosztów uzyskania przychodów;
  • z praw majątkowych z 50% praw autorskich lub udzielenia licencji.

Warto zapamiętać, że w umowach takich powinien zleźć się zapis o tym, że Twórca przenosi prawa autorskie na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Jest to ważne, ponieważ umowy o przeniesienie praw autorskich, których wartość jest większa niż 3.500 zł, a czas wykorzystywania danego dzieła przez nabywającego będzie dłuższy niż wskazane 12 miesięcy nie mogą być rozliczane bezpośrednio w koszty podatkowe, tj. w dacie ich poniesienia, a jedynie poprzez odpisy amortyzacyjne w okresie nie krótszym niż 24 miesiące.
W przypadku niezastosowania takich rozwiązań w umowach z prawami autorskimi należy pamiętać o informacjach wcześniej przedstawionych przez doradcę podatkowego biura Kognitariat – Michała Kaczmarskiego. Tzn. jeśli umowa dotyczy praw autorskich do dzieła od całości wypłacanego przychodu, to zastosowane mogą być 50% koszty, ale po przekroczeniu limitu (kwoty 85.528 zł), nie można dokonać potrącenia żadnych innych kosztów.

W przypadku problemów ze sporządzeniem prawidłowej umowy, w taki sposób, aby podatnik – Twórca nie był stratny, można skorzystać z profesjonalnej pomocy, jaką oferuje biuro księgowo-podatkowe Kognitariat z Warszawy. Nasi pracownicy – doradcy podatkowi i księgowe na bieżąco zapoznają się z najnowszymi prawami podatkowymi i z powodzeniem wcielają je w życie. Jedną z naszych usług jest tworzenie wszelkiego rodzaju dokumentacji związanej z prowadzeniem spółek, firm i działalności jednooosobowych – również dla osób zawierających umowy z prawami autorskimi. Zapraszamy Klientów z całej Warszawy do siedziby w Śródmieściu, na Starym Mieście. Szczególnie zachęcamy do odwiedzin naszego biura rachunkowego osoby z:

  • Żoliborza,
  • Pragi,
  • Mokotowa,
  • Woli.