Aktualności
05.12.2017

autorskie prawa w 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r., podwyższeniu ulegają koszty autorskie (limit określony dla stosowania 50% kosztów) do kwoty 85.528 zł rocznie z obecnych 42.764,- zł

Zmianie uległ również (został zawężony) wykaz prac z których to przychody będą mogły skorzystać z 50% kosztów. Zostały one wymienione enumeratywnie (a więc ściśle), i będą to tylko i wyłącznie:

1. przychody z prowadzonej działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

2. przychody z działalności badawczo-rozwojowej oraz działalności naukowo-dydaktycznej;

3. przychody z działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;

4. przychody uzyskiwane w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów oraz działalności publicystycznej.