Porady podatkowe
22.02.2016

Badania lekarskie a zmiana pracy

Badania lekarskie to niezbędny załącznik w pracowniczej kartotece. Każda osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę musi najpierw pójść do lekarza medycyny pracy. Ten po wykonaniu odpowiednich badań ( zależnych od rodzaju wykonywanej pracy, stanowiska oraz wieku pracownika) wydaje orzeczenie, w którym stwierdza, czy dana osoba jest zdolna do pracy na danym stanowisku.

Orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy może być wydane na okres maksymalnie pięciu lat (w przypadku pracowników biurowych, nie korzystających z komputera).

Badania wstępne

Wstępne badania zlecone przez lekarza zakładowego lub lekarza medycyny pracy musi przejść każda osoba, która podejmuje swoją pierwszą aktywność zawodową w oparciu o umowę o pracę. Badaniom wstępnym są też poddawani nowi pracownicy w danym zakładzie pracy.

Badania lekarskie zmiana pracy

Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy, począwszy od 1.01.2015, pracownik, który jest przyjmowany do pracy nie musi być kierowany na badania wstępne, jeśli posiada aktualne orzeczenie o zdolności do pracy, a stanowisko, na którym będzie pracował w nowej firmie jest takie samo, jak stanowisko, na którym posiada zdolność do pracy.

Orzeczenie lekarskie wydane na podstawie badań zleconych przez poprzedniego pracodawcę jest też ważne w przypadku, gdy warunki które musi spełnić pracownik będą u nowego pracodawcy mniej restrykcyjne lub tak samo restrykcyjne, jak w poprzedniej firmie.

Wstępne badania lekarskie są w dalszym ciągu obowiązkowe dla pracowników przyjmowanych na stanowiska w warunkach szkodliwych oraz dla pracowników młodocianych.

Aby pracownik nie musiał brać udziału we wstępnych badaniach lekarskich, umowa o pracę musi zostać podpisana w terminie co najwyżej 30 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zawartej z poprzednim pracodawcą.

Nowe prawo z korzyścią dla wszystkich

Nowelizacja kodeksu pracy, która weszła w życie w ubiegłym roku przyniosła korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Pracodawcy nie muszą ponosić dodatkowych kosztów związanych z badaniami lekarskimi nowych pracowników, a nowi pracownicy nie muszą tracić czasu na wizytę u lekarza medycyny pracy.