Aktualności
17.05.2018

Bardzo ważne CEIDG – 18 maja 2018!

Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie poniższej informacji wśród osób prowadzących działalność gospodarcza a więc np. waszych podwykonawców, aby każdy z nich, który jest zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zweryfikował swoje dane pod kontem czy ma tam wpisany nr PESEL.

Z dniem 19 maja 2018 r., upływa właśnie dwuletni termin, wprowadzony w 2015 r., na podstawie art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 1893), wskazujący wówczas, że każdy przedsiębiorca zarejestrowany w tej ewidencji musi uzupełnić (i miał na to dwa lata), wpis w tej ewidencji właśnie o numer PESEL, ale nie tylko, choć ten pierwszy jest tu najważniejszy.

Brak bowiem numeru PESEL po 18 maja 2018 r., w CEIDG, spowoduje wykreślenie z tej ewidencji, a więc de facto przestaje taki przedsiębiorcy być zarejestrowanymi przedsiębiorcą, tym samym wystawione przez niego faktury, staną się wystawionymi przez podmiot nieistniejący ze wszystkimi tego konsekwencjami podatkowymi.

Przedsiębiorcy, którzy rejestrowali swoją działalność gospodarczą w CEIDG przed wprowadzeniem ww. zmian (przed 2015 r.), co do zasady nie mieli obowiązku podawania numeru PESEL – nie było to prawem wymagane, stąd tacy przedsiębiorcy powinni koniecznie sprawdzić swój wpis i ewentualnie go uzupełnić.

Zmianę we wpisie można dokonać za pośrednictwem serwisu ceidg.gov.pl, osobiście w jakimkolwiek urzędzie miasta lub gminy, bądź listownie (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

Powyższe nie dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) tym niemniej, ponieważ każdy przedsiębiorca co do zasady współpracuje z przedsiębiorca wpisanym do CEIDG, zaleca się rozpowszechnianie tej informacji, a po 18 maja 2018 r, sprawdzanie czy taki kontrahent istnieje w CEIGD!