Aktualności
09.09.2015

Biuro księgowe dla spółek, czyli czym się różnią usługi księgowe?

Współcześnie wiele firm korzysta z pomocy biura księgowego. Na rynku jest spory wybór podmiotów świadczących różnorodne usługi księgowe. Według przepisów o rachunkowości każdy podmiot prowadzący działalność ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przy czym ustawa dopuszcza, że prowadzenie ksiąg można powierzyć innym podmiotom, które mają do tego stosowne uprawnienia.

Księgowość uproszczona i pełna

Księgowość może być prowadzona na dwa sposoby, jako:

  • uproszczona księgowość (jest bardziej skierowana w stronę małych przedsiębiorców. Jej głównym zadaniem jest obliczenie podatku. Prowadzona jest w celu gromadzenia danych finansowych firmy i wykonania rozliczeń podatkowych przez małych przedsiębiorców).
  • pełna księgowość (bardziej rozbudowana forma służąca do analizy, kontroli, oraz do generowania informacji o sytuacji firmy w danym okresie czasu. Jej zadaniem jest nie tylko obliczanie podatku, ale również pokazanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Do jej prowadzenia zobligowane są przede wszystkim spółki, nawet te najmniejsze o ile kapitałem, który został wpłacony przez udziałowców będzie zarządzał powołany Zarząd).

Podstawowe formy uproszczonej księgowości

Księgowość uproszczona jest prowadzona przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów, oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 1.200.000 euro mającej równowartość w polskiej walucie.

W księgowości uproszczonej występują 3 podstawowe formy:

  • książka przychodów i rozchodów,
  • karta podatkowa,
  • ryczałt ewidencjonowany.

Książka przychodów i rozchodów jest bardzo prostą i najbardziej popularną formą. Polega na sumowaniu przychodów i kosztów. Podatek płacony jest od różnicy przy założeniu, że działalność przynosi zysk. Jego wysokość zależy od poziomu dochodu.  

Karta podatkowa jest przeznaczona dla pewnej grupy przedsiębiorców, którzy co miesiąc muszą płacić taką samą, określoną kwotę. Jej wysokość zależy od kilku czynników:

  • ilości mieszkańców w miejscu wykonywania działalności,
  • ilości pracowników,
  • rodzaju działalności.

Ryczałt ewidencjonowany jest dość uproszczoną formą płacenia podatków. Polega na tym, że płaci się określoną stawkę podatku, która zależy od przychodu. W tym przypadku koszty w ogóle nie są brane pod uwagę. Plusem tej formy jest to, że stawki ryczałtowe są znacznie niższe w porównaniu ze standardowymi stawkami podatku. Minusem jest to, że podatek musi być zapłacony nawet, jeżeli nic się nie zarobiło.

Pełna księgowość

Pełna księgowość pozwala mieć kontrolę finansową nad przedsiębiorstwem. Na pewnym etapie prowadzenia działalności jest wręcz niezbędna, aby można było efektywnie zarządzać działalnością. Niestety ta forma jest dość skomplikowana i kosztowna. Wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy, dlatego też księgi rachunkowe muszą być prowadzone przez biura księgowe mające do tego uprawnienia, a to z kolei wiąże się z większymi kosztami.

Przy pełnej księgowości księgi muszą być prowadzone bardzo skrupulatnie, każde zdarzenie, jak na przykład: wpływ do kasy, uszkodzenie towaru, przelewy z banku, zaciągnięty kredyt, czy pobranie towaru z odroczoną płatnością musi być za ewidencjonowane. Aby księgi były prowadzone prawidłowo i odzwierciedlały faktycznie sytuację, która występuje w firmie, muszą je prowadzić wykwalifikowani księgowi. Pozwala to między innymi chronić majątek właścicieli.

Podsumowanie

Uproszczona księgowość to bardzo dobre rozwiązanie dla małych firm, mających niskie obroty do 1.200.000 euro. W ich przypadku właściciel z uwagi na niewielką ilość mało skomplikowanych operacji gospodarczych przeważnie wie na czym i ile zarabia. Metoda jest tania i łatwa w prowadzeniu. Jej wadą jest to, że o stanie firmy nie wiadomo nic więcej poza wysokością podatku i poziomem przychodów.

Z kolei pełna księgowość jest bardzo zaawansowaną i dość kosztowną formą. Do jej prowadzenia musi być zatrudniona księgowa. Alternatywnie można wynająć biuro rachunkowe. Obowiązkowo muszą ją prowadzić podmioty gospodarcze, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychód netto w kwocie przekraczającej wartość 1.200.000 euro. Do jej prowadzenia zobligowane są również osobowe spółki kapitałowe.