Odwołania, skargi, apelacjeZamówienia publiczne
11.08.2008

Omyłki rachunkowe oraz błąd przy wadium

Zamówienia publiczne – poznaj wygraną sprawę zarzutu złego obliczenia wadium i omyłek rachunkowych w przystąpieniu do przetargu – Kognitariat

Odwołania, skargi, apelacje
13.06.2008

Ryczałt 8,5% kierowców wynajmujących się do pracy

Ryczałt ewidencjonowany – poznaj stawki dla firmy zajmującej się przewozem osób i wygraną sprawę w WSA, dzięki której klient może stosować 8,5% stawki

Odwołania, skargi, apelacjeSamorządowe
20.08.2007

SKO – opłata za zajęcie pasa drogowego (chodnika)

Zajęcia pasa drogowego w Warszawie – spór o koszty między miastem a klientem i rozstrzygnięcie sprawy przed SKO dzięki odwołaniu specjalisty Kognitariat

Odwołania, skargi, apelacje
06.07.2007

Kasy fiskalne – przekroczenie limitu

Kasy fiskalne – przekroczenie limitu sprzedaży: poznaj wygraną sprawę w WSA o prawidłowym ewidencjonowaniu limity po przekroczeniu limitu sprzedaży

Odwołania, skargi, apelacje
28.03.2007

VAT – odliczenie od niezarejestrowanego podatnika

Odliczanie podatku VAT od niezarejestrowanego podatnika – poznaj sprawę sądową, która rozwiązana została na korzyść klienta – biuro Kognitariat

Odwołania, skargi, apelacjePodatek VAT
11.03.2007

VAT – import usług (kompensata)

Podatek należny z tytułu importu usług – kompensata podatku VAT. Poznaj wygraną sprawę zmniejszenie zobowiązania spółki wobec urzędu skarbowego.

Odwołania, skargi, apelacje
22.01.2007

PDOF – Kwalifikacja podatkowa poniesionych wydatków

Odwołanie od decyzji urzędu skarbowego – poznaj skutecznie złożone i argumentowane odwołanie o właściwej kwalifikacji kosztów poniesionych wydatków

Odwołania, skargi, apelacje
13.10.2006

PDOF – ulga budowlana

Duża ulga budowlana – sprawdź, co to jest i komu się należy. Poznaj sprawę przyznania, odebrania ulgi oraz odwołania od decyzji urzędu skarbowego