Aktualności
27.07.2022

Co trzeba wiedzieć o amortyzacji środków trwałych?

Środki trwałe są rzeczowymi składnikami majątku, których planowany okres użytkowania przekracza 1 rok. Muszą być one zdatne do użytku, kompletne i wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku, kiedy mowa o budynkach, lokalach, maszynach, urządzeniach czy środkach transportu mogą być one oddane do używania na podstawie dzierżawy lub umowy najmu. Zgodnie z definicją amortyzacja środków trwałych jest stopniowym zużyciem składników majątku za pomocą odpisów amortyzacyjnych. Są one dokonywane systematycznie, zgodnie z planowanym rozłożeniem wartości środków trwałych na określony okres amortyzacji.

W jaki sposób przeprowadzana jest amortyzacja środków trwałych?

Podejmując decyzję o zakupie środka trwałego, należy liczyć się ze stratami na jego wartości wraz z naturalnym zużyciem. Aby uwzględnić w księgach rzeczywistą wartość środków trwałych, konieczne jest wykonywanie regularnych odpisów amortyzacyjnych, odpowiadających poziomowi zużycia danego środka trwałego. Tego rodzaju działaniami w firmie zajmują się biura księgowe oferujące obsługę podatkową i kompleksową księgowość.

Amortyzację można wpisać pierwszy raz miesiąc po rozpoczęciu użytkowania konkretnego środka trwałego. Zakończenie amortyzacji ma miejsce wtedy, kiedy wartość początkowa zrówna się z dokonanymi odpisami amortyzacyjnymi. Amortyzacja stanowi koszt pozyskania przychodu, dzięki czemu pozwala na obniżenie kwoty podatku dochodowego.

Jakie są rodzaje amortyzacji środków trwałych?

Obecnie można wyróżnić kilka metod amortyzacji środków trwałych. Dzięki temu można dobrać odpowiedni sposób dla konkretnego przedsiębiorstwa i środka trwałego. Pierwszą z nich jest amortyzacja liniowa. Stanowi najczęściej wybierają przez przedsiębiorców metodę amortyzacji. Polega na równomiernym rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych w konkretnym czasie. Drugą metodą jest amortyzacja dygresywna. Zakłada ona szybsze zużycie środka trwałego na początku jego użytkowania. W tej metodzie możliwe jest szybsze zaliczenie części początkowej wartości w koszty przedsiębiorstwa, co obniża wysokość podatku dochodowego. Warunkiem obniżenia podatku jest generowanie przez przedsiębiorstwo dochodu w momencie wprowadzenia danego środka trwałego do spisu ewidencyjnego.

Kolejną metodą amortyzacji środków trwałych jest amortyzacja progresywna. Jest ona przeciwieństwem amortyzacji dygresywnej. W tej metodzie odpisy w początkowych miesiącach są niższe i wzrastają wraz z upływającym okresem użytkowania. Ta metoda stosowana jest w sytuacjach, kiedy koszty danego środka trwałego wzrastają wraz z eksploatacją, na przykład ze względu na konieczność remontu czy wymiany części. Ostatnią stosowaną metodą jest amortyzacja naturalna. Zakłada ona, że stopień zużycia środka trwałego zależy od intensywności jego eksploatacji – z tego powodu wysokość odpisu zależy od kalkulacji.