Podatek VAT
19.11.2015

Czy jest możliwe wynajęcie samochodu zgłoszonego informacją VAT-26?

Zmiany w ustawie o podatku VAT wprowadzone od 1.04.2014 r. spowodowały, że podatnicy, którzy użytkują w swojej działalności gospodarczej samochody osobowe musieli na nowo zacząć interpretować przepisy w kwestii odliczenia podatku VAT od związanych z nimi wydatków ponoszonych w toku ich eksploatacji. Nowe przepisy wprowadziły szereg wątpliwości interpretacyjnych, jeśli chodzi o możliwość pełnego odliczenia podatku VAT od takich zakupów.

Kiedy można odliczyć cały VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi?

Obecnie podatnicy VAT czynni użytkujący w swojej działalności gospodarczej pojazd samochodowy wyłącznie do celów takiej działalności, jeśli względu na swoje cechy nie spełnia on wymagań do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT od związanych z nim wydatków, muszą zgodnie z art. 86a ust. 12 ustawy o podatku VAT dokonać zgłoszenia takiego pojazdu do naczelnika Urzędu Skarbowego. Zgłoszenia dokonuje się na specjalnym druku VAT 26, na którym umieszcza się takie dane, jak: marka, model, numer rejestracyjny pojazdu, data nabycia pojazdu (bądź data przyjęcia go w użytkowanie), data poniesienia pierwszego wydatku związanego z tym pojazdem i ewentualnie data zmiany sposobu jego wykorzystania. Oprócz tego, przedsiębiorca korzystający z takiego pojazdu, musi prowadzić szczegółową ewidencję jego przebiegu, a także posiadać ustalone w przepisach wewnętrznych i poparte najlepiej odpowiednią dokumentacją, zasady ich używania, wykluczające użytkowanie samochodów do celów prywatnych.

Jest to spore utrudnienie dla podatników, którzy chcą odzyskać VAT od wydatków poniesionych w toku prowadzenia działalności gospodarczej. Urzędy Skarbowe są w tej kwestii są bardzo rygorystyczne i uznają, że wykorzystanie samochodu osobowego nawet do jednego przejazdu prywatnego powoduje, że przestaje on być traktowany jako pojazd samochodowy z pełnym prawem do odliczenia podatku VAT.

Oprócz faktu używania pojazdu samochodowego do wykonywania zadań służbowych, zdarza się, że podatnicy ze względu na chęć osiągnięcia dodatkowych zysków, decydują się na ich wynajem innym podmiotom gospodarczym. Często wielu podatników zastanawia się w jaki sposób powinni się oni zachować by nie spotkały ich w związku z taką działalnością problemy ze strony Urzędu Skarbowego.

Wynajem auta zgłoszonego informacją VAT 26, a podatek VAT

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że najem jest rodzajem działalności gospodarczej. Dlatego w tym przypadku zostaje spełnione jedno z podstawowych kryteriów określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT, mówiące o tym, że zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi podatku VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wynajem samochodu innemu podmiotowi nie spowoduje więc sytuacji, w której samochód podatnika zostanie uznany za wykorzystywany do celów niezwiązanych z tą działalnością, co spowoduje utratę prawa do pełnych odliczeń związanych z ponoszonymi w toku jego eksploatacji wydatkami. Podatnicy decydujący się na wynajem aut wykorzystywanych dotychczas do celów własnej działalności, nie muszą się martwić o utratę prawa do odliczenia podatku VAT przy spełnieniu określonych wymagań.

Przede wszystkim należy pamiętać o tym żeby uwzględnić okres wynajmu samochodu w ewidencji przebiegu pojazdu. Kilometrówka jest tutaj konieczna, ponieważ zgodnie z art. 86a ust. 5 ustawy o podatku VAT, prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu nie jest konieczne jeśli samochód został przeznaczony wyłącznie na wynajem. W związku z tym, że pojazd ten wcześniej był wykorzystywany także do typowej działalności, trzeba więc uzależnić jego wynajem od tego, by przedsiębiorca, który z niego będzie korzystał, przekazywał wynajmującemu dokładne dane m.in. o: dacie i celu udostępnienia pojazdu, stanie licznika na dzień udostępnienia pojazdu, liczbie przejechanych kilometrów i stanie licznika na dzień zwrotu pojazdu.

Aby w prawidłowy sposób rozwiązać problemy, jakie sprawia wynajęcie samochodu innej firmie i związana z nim dokumentacja, warto jest zwrócić się o pomoc do profesjonalnego biura rachunkowego, jak Biuro rachunkowe Kognitariat. Dzięki temu można zyskać pewność, że Urząd Skarbowy nie zakwestionuje prawidłowości odliczania pełnej kwoty podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej.