Aktualności
17.12.2015

Czy od świątecznych prezentów trzeba zapłacić podatek?

Święta to czas kiedy obdarowujemy się prezentami, również w pracy. Niektórzy pracodawcy wydają paczki świąteczne dla swoich pracowników, oraz członów ich rodzin. Zasady ich wydawania najczęściej ustalane są w drodze regulacji wewnętrznych (ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych), oraz ustawy wynikającej z Kodeksu Pracy.

Czy paczki świąteczne są przychodem dla pracownika?

Pracodawca może zapewnić pracownikom świadczenia materialne i bytowe adekwatnie do posiadanych możliwości. Po środki może sięgać do funduszy związkowych, ale pod warunkiem, że są one u niego tworzone.

Zarówno paczki świąteczne, jak i świadczenia pieniężne, które są wydawane pracownikom na podstawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i funduszy związkowych są zwolnione z zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 380 zł rocznie, z zastrzeżeniem, że kwota 380 zł dotyczy wszystkich otrzymanych świadczeń rzeczowych w ciągu 1 roku od danego pracodawcy. Przy czym nie ma tutaj znaczenia w ilu zakładach dany pracownik jest zatrudniony i od ilu pracodawców lub związków zawodowych otrzymuje takie świadczenie. Istotny jest fakt, że wysokość przyznawanych świadczeń rzeczowych w przypadku ZFŚS nie może być równa. Obowiązuje tu kryterium socjalne. Od świadczeń, o których tutaj mówimy nie nalicza się składek zusowskich. Warunek: muszą to być świadczenia rzeczowe sfinansowane ze środków przeznaczonych na cel socjalny.

Natomiast jeżeli pracodawca sfinansuje zakup i wydanie paczek świątecznych lub innych prezentów w postaci bonów towarowych lub talonów dla pracowników ze środków obrotowych firmy, to wtedy taki prezent będzie przychodem pracownika i będzie musiał być wykazany na liście wynagrodzeń. Oznacza to, że od wydanej kwoty trzeba będzie naliczyć składki do ZUS-u.

Jak inne osoby nie będące pracownikami rozliczą paczkę świąteczną?

Zgodnie z kodeksem pracy, dla osób, które nie są pracownikami, paczki świąteczne są przychodem, który powinien być wykazany w PIT – 8C. Wykazane kwoty powinny być ujęte w rocznym zeznaniu i opodatkowane zgodnie ze skalą podatkową. W przypadku współpracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, paczki świąteczne, bony, czy nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu, jak również są podstawą do naliczenia składek na ZUS.

Obowiązek podatkowy pracodawcy

Dla pracodawcy kosztem podatkowym są odpisy na ZFŚS, ale już wydatki z tego konta nie stanowią kosztu podatkowego. Tak więc wszystkie, które są finansowane ze środków pochodzących z funduszu, również zakup produktów wchodzących w skład paczki świątecznej nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. W sytuacji kiedy doszło jedynie do częściowego finansowania środkami ZFŚS, to ta część środków nie może stanowić kosztów uzyskania przychodu.

W przypadku osób nie będących pracownikami to wydanie im paczek świątecznych nie jest podstawą do zaliczenia poniesionych wydatków w koszty uzyskania przychodu. Z kolei wypłata należnego im wynagrodzenia (zatrudnienie na umowę zlecenia) może już być dla pracodawcy kosztem podatkowym. Jeżeli w umowie zlecenia istnieje zapis mówiący, że świadczenie rzeczowe będzie stanowiło formę wynagrodzenia, to w takim przypadku zatrudniający poniesie koszty podatkowe, a zatrudniony będzie musiał wykazać przychód. Kiedy takiego zapisu nie będzie, to wtedy paczka świąteczna nie może być uznana za zapłatę, a więc nie ma charakteru świadczenia rzeczowego i tym samym w myśl przepisów prawa podatkowego nie stanowi kosztu podatkowego, ale pozostaje przychodem do opodatkowania dla zleceniobiorcy.

Podobnie sprawa ma się jeżeli chodzi o wynagrodzenie osób będących w składzie: rad nadzorczych, komisji rewizyjnych bądź organów stanowiących osób prawnych z tytułu poniesionych przez nich funkcji. I w tym przypadku co do rozliczenia podatkowego wiążąca jest umowa. Chodzi o zapis czy wynagrodzenie może mieć również formę rzeczową.

W przypadku kolejnej grupy osób, menadżerów kontraktowych w umowie kontraktowej musi także znaleźć się podobny zapis mówiący o tym, że świadczenie rzeczowe jest formą wynagrodzenia. Wtedy będzie możliwe zaliczenie wydatków poniesionych na zakup paczki świątecznej w koszt uzyskania przychodu.