AktualnościKORONAWIRUS
30.10.2020

Czy świadczenia postojowe podlegają podatkowi dochodowemu?

W ramach tarczy antykryzysowej 31 marca 2020 r. rząd wprowadził świadczenie postojowe dla przedsiębiorców i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Sprawdźmy, kto może ubiegać się o „postojowe” i jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać pomoc od państwa.

Kto może uzyskać świadczenie postojowe?

Postojowe przysługuje osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą oraz wykonującym umowę agencyjną, umowę zlecenia oraz inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub umowę o dzieło. Świadczenie postojowe może zostać przyznane w momencie, kiedy osoba nie podlega ubezpieczeniom społecznym, np. z tytułu umowy o pracy.

Postojowe dla przedsiębiorców – kto może się ubiegać?

Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Warto jednak zaznaczyć, że świadczenie postojowe nie przysługuje osobom fizycznym będącym wspólnikami innych spółek osobowych, ponieważ działalność gospodarcza jest wówczas wykonywana przez spółkę, a nie wspólników. Świadczenie przysługuje m.in. osobom samozatrudnionym.

Okoliczności przyznania świadczenia

Świadczenie postojowe zostało wprowadzone w ramach wspomożenia przedsiębiorców i pracowników, którzy wskutek wystąpienia epidemii COVID-19 nie mogli normalnie prowadzić działalności gospodarczej. Co za tym idzie, warunkiem jego uzyskania jest udokumentowanie wystąpienia przestoju spowodowanego epidemią.

Czy świadczenie postojowe podlega opodatkowaniu?

Świadczenie postojowe to przychód zwolniony z podatku dochodowego. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na złożenie wniosku o tę formę pomocy, pieniądze trafiają na wyznaczone konto w kwocie netto, co oznacza, że nie trzeba odprowadzać podatku dochodowego. Co więcej, przedsiębiorca otrzymuje wówczas zwolnienie z opłacania składek ZUS od kwoty otrzymanej z tytułu postojowego.