Aktualności
21.05.2022

Czym jest ma mały i duży ZUS?

Decydując się na założenie firmy, jednym z pierwszych obowiązków właściciela następującym po zarejestrowaniu firmy w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) jest zgłoszenie tego faktu do ZUS-u, a następnie odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne. W przypadku pierwszych działalności danej osoby istnieje możliwość skorzystania z wielu ulg, na przykład z tak zwanego małego ZUS-u.

Czym jest duży ZUS i czym różni się od małego ZUS-u?

Nazwą dużego ZUS-u określone są standardowe składki ZUS, określające minimalną podstawę płacenia składek jako 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Mały ZUS natomiast pozwala na opłacanie składek na podstawie zadeklarowanej kwoty, która nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Z małego ZUS-u przedsiębiorcy mogą korzystać przez pełne 24 miesiące od rozpoczęcia prowadzenia działalności. W 2020 roku wprowadzono zmiany, które pozwalają na korzystanie z ulgi przez 36 miesięcy, które może być rozłożone w okresie pięciu lat. Warto pamiętać, że obniżone składki dotyczą wyłącznie przedsiębiorcy. Żadna osoba poboczna, członek rodziny czy współpracownik nie może z nich skorzystać.

Z małego ZUS-u mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy spełnili wszystkie warunki. Aby mieć pewność, jaki sposób rozliczenia powinien zostać wybrany w danej sytuacji, warto skorzystać z doradztwa podatkowego. Pozwoli to na rozwianie wszelkich wątpliwości, a także pomoże w wyborze najkorzystniejszego dla firmy sposobu opodatkowania. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych z tej ulgi podatkowej nie mogą skorzystać przedsiębiorcy:

  • Wykonujący pracę na rzecz byłego pracodawcy,
  • Prowadzący działalność gospodarczą w poprzednim roku przez okres mniejszy niż 60 dni,
  • Zwolnieni z VAT i rozliczający podatek za pomocą karty podatkowej,
  • Korzystający z preferencji w opłacaniu składek,
  • Którzy osiągnęli w poprzednim roku kalendarzowym przychód wyższy niż 120 tysięcy złotych w ciągu całego roku. W przypadku krótszego okresu należy podzielić przychód przez liczbę dni w roku i pomnożyć przez liczbę dni, w których działalność funkcjonowała,
  • Będący wspólnikami spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, będący twórcami lub prowadzącymi placówek oświatowych.