Aktualności
25.07.2022

Czym jest WIS?

WIS jest instytucją, dzięki której możliwe jest uzyskanie prawomocnej informacji na temat stawki podatku VAT dotyczącej konkretnego towaru lub usługi. Warto pamiętać, że informacja ta jest wiążąca dla organu podatkowego. Dzięki niej podatnicy dostają gwarancję, że do danej usługi lub towaru została doliczona odpowiednia stawka VAT, zgodna z klasyfikacją CN dla towarów lub Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług dla usług.

W jaki sposób uzyskać WIS i co daje?

Dzięki informacji WIS podatnik jest chroniony w sytuacji, kiedy odbywa się kontrola podatkowa i organ kontrolujący zakwestionuje daną stawkę VAT. Dzięki uzyskaniu WIS organ podatkowy nie będzie w stanie podważyć określonej stawki, dzięki czemu kontrola nie spowoduje negatywnych skutków względem podatnika. Aby uzyskać informację WIS, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku, w którym powinny się znaleźć:

  • Klasyfikacja towaru według pozycji, działu, podpozycji lub kodu Nomenklatury Scalonej, lub klasyfikacja usługi według działu, klasy, grupy, kategorii i podkategorii lub pozycji PKWiU. Pozwala to na określenie właściwej stawki podatkowej dla usługi lub towaru oraz odpowiednie sklasyfikowanie towaru lub usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy o VAT,
  • Opis towaru bądź usługi, będących przedmiotem WIS,
  • Stawkę podatku odpowiednią dla danej usługi lub towaru.

Aby mieć pewność, że wniosek został wypełniony poprawnie, warto skorzystać z usług doradztwa podatkowego. To z pewnością pozwoli na usprawnienie i pozytywne przejście całego procesu. Wniosek o wydanie WIS mogą podatnicy czynni oraz ci, którzy zostali zwolnieni z obowiązku opłacania podatku VAT. Wnioskodawca musi posiadać numer identyfikacji podatkowej oraz zamawiającego, będącego osobą prawną, fizyczną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która jest zobowiązana do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokument należy złożyć w Krajowej Informacji Skarbowej, podlega on opłacie w wysokości 40 złotych. Na wniosku możliwe jest zamieszczenie prośby o sklasyfikowanie usługi lub towaru na potrzeby stosowania przepisów ustawy o VAT, a także przepisów wykonawczych niedotyczących określenia stawki podatku. Wiążąca Informacja Stawkowa powinna zostać wydana w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od złożenia wniosku.