Aktualności
20.12.2017

Trzy dobre wiadomości podatkowe

Trzy dobre wiadomości a ponieważ idą ŚWIĘTA informuję już teraz:

1.      Zarabiający ponad 127 tys. zł nadal będą przynajmniej przez cały 2018 r., mieli tak jak dotychczas, zawieszaną podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, która przypomnę nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok. W 2017 roku kwota ta wynosi 127.890 zł (miesięcznie 10.790 zł).Sejm przyjął poprawi Senatu w tej sprawie i zdecydował się o rok przesunął datę wejścia w życie przepisu o zniesieniu limitu dla zarabiających ponad 127 tys. zł, – który przypomnę spowoduje, że takie osoby (oraz ich pracodawcy) będą płacili pełne składki na ZUS od każdej wysokości wypłacanego wynagrodzenia.

2.      Z kolei Ministerstwo Finansów wydało komunikat, że planowane jest przywrócenie dotychczasowych zasad amortyzacji dla spadkobierców, ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r. W odniesieniu bowiem do darowizn środków trwałych, w uchwalonej ustawie o PIT zabrania się amortyzowania oraz kontynuacji amortyzowania środków trwałych otrzymanych w darowiźnie. O ile podatnik otrzymał np. przedsiębiorstwo w darowiźnie, nie mógłby dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Min. Fin., wsłuchało się w głosy ekspertów i ma zamiar wycofać się z przyjętych i uchwalonych rozwiązań.

3.      Ostatnia dobra informacja to fakt, iż mechanizm podzielonej płatności (split payment) będzie stosowany o ile już od 1.07.2018 r. Sejm przyjął poprawki zaproponowane wcześniej przez Senat w tej sprawie.