AktualnościKORONAWIRUSZUS
24.06.2020

Dodatek Solidarnościowy dla zwolnionych pracowników.

Warto zwolnionym pracownikom, lub zaprzyjaźnionym osobom, o których wiemy, że została z nimi rozwiązana umowa o pracę z powodu COVID-19, przekazać poniższą informacje.

Pracownicy ale tylko w ramach umowy o pracę, mogą ubiegać się o 1 400 zł z ZUS,  który to dodatek tzw. solidarnościowy, będzie im wówczas przysługiwał przez 3 miesiące.

Jednak oby tak się stało, poza zwolnieniem z pracy z ww. powodu, taki wniosek należy złożyć do końca czerwca, w przeciwnym wypadku pozostanie tylko dwa razy po 1 400 zł z uwagi iż dodatek ten można otrzymywać nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożyło się wniosek. 

Świadczenie to otrzymają osoby które:

  • pracowały na umowie o pracę,
  • straciły pracę po 15 marca z uwagi na COVOD-19, ale rozwiązanie umowy nie nastąpiło za porozumienie stron tak samo z winy pracownika, oraz
  • osoba ta miała w 2020 opłacone składki społeczne za co najmniej 60 dni (tu nie musi być to ciągłość).   

Osoba, której pracodawca wypowiedział z końcem marca br., umowę o prace z przyczyn COVID-19, o ile ma np. 3-miesieczny okres wypowiedzenia, formalnie wciąż jest pracownikami i wówczas wniosek może złożyć dopiero po trzech miesiącach, czyli od 1 lipca. Zatem dodatek będzie przysługiwał wówczas tylko za 2 miesiące.

Osoby, które po zwolnieniu z pracy zachorowały i podczas takiego zwolnienia otrzymały L4, mogą ubiegać się o to świadczenie, ale stracą wówczas zasiłek.

Zwolnieni emeryci, nie mogą ubiegać o to świadczenie.

Z kolei osoby bezrobotne, ubezpieczone przez urząd pracy, mogą złożyć wniosek o dodatek solidarnościowy, o ile nie maja już prawa do zasiłku, ale mają opłacone 60-dni składkowych i pracowały na umowie o pracę.

O ile taka osoba miała prawo do zasiłku dla bezrobotnych i w czerwcu zasiłek ten został jej wypłacony, może otrzymać dodatek solidarnościowy, ale tylko jako różnicę pomiędzy wysokością dodatku a zasiłku dla bezrobotnych np. (1400 – 676,40 zł.)

Wniosek o świadczenie należy składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną poprzez platformę PUE ZUS. Wniosek jest oznaczony symbolem „EDS”. ZUS uruchomił specjalna infolinie: tel.22 560 16 00 (czynna w godz. od 7 do godz. 18, od pn.-pt.). Poradę można też uzyskać pisząc maila: cot@zus.pl.

W przypadku odmowy świadczenia, można będzie odwołać się od tej decyzji do sądu, tą uwagą, że musi taka osoba podpisać odwołanie kwalifikowanym certyfikatem/podpisem osobistym lub profilem zaufanym.