Porady podatkowe
22.10.2013

Dodatkowe elementy w fakturze VAT

Michał Kaczmarski z biura Kognitariat z Warszawy prezentuje wyniki indywidualnej interpretacji podatkowej, dzięki której ustalono, czy dodatkowe elementy zawarte w treści faktury (np. Kopia/Oryginał) wpływają na jej prawidłowość. Zapraszamy do zapoznania się informacjami na temat faktur VAT.

Od dnia 1 stycznia 2013 roku zmieniły się zasady wystawiania faktur VAT – od wskazanego dnia wystawiane faktury nie muszą zawierać pewnych elementów, wcześniej koniecznie wymaganych. M.in. dokumenty te nie muszą zawierać określenia “VAT” – wystarczy słowo “Faktura”; nie wymagane jest także uwzględnienia słów “Kopia/Oryginał”.

Niektórzy podatnicy zgłosili wątpliwość, czy zgodnie z wprowadzonym przepisem § 5 ust. 1 obowiązującego od 1 stycznia 2013 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r., w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r., poz. 1428), faktury VAT, które mimo wszystko będą zawierać te słowa (choć prawo obecnie już ich nie wymaga) zostaną uznane za błędne i nieprawidłowe.

Dnia 2 kwietnia 2013 roku, na mocy indywidualnej interpretacji podatkowej (sygn. ILPP2/443-9/13-4/SJ) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, że umieszczenia dodatkowych elementów (takich jak „Faktura VAT”, „Oryginał”, „Kopia”) w treści faktury nie jest podstawą do uznania jej za błędne i nieprawidłowe. Faktura taka jest poprawna, jeśli tylko zawiera wszystkie inne informacje, określone przepisem § 5 ust. 1 obowiązującego od 1 stycznia 2013 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r.

Podsumowując – choć słowa takie, jak “VAT”, “Kopia/Oryginał” traktowane są jako elementy dodatkowe i nieobowiązkowe, to umieszczenie ich na fakturze nie wpływa na jej poprawność.

Pracownicy biura Kognitariat z Warszawy, w tym doradca podatkowy Michał Kaczmarski, stale poszerzają swoją wiedzę na temat prawa podatkowego i gospodarczego. Udzielamy informacji na temat najnowszych zmian podatkowych i ich wpływie na działania podatnika. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Odnaleźć nas można w dzielnicy Śródmieście (Stare Miasto), w pobliżu warszawskich dzielnic, takich jak:

  • Praga,
  • Wola,
  • Mokotów,
  • Żoliborz.