KORONAWIRUS
19.06.2020

Dotacje na kapitał obrotowy z PARP

Od 15 czerwca trwa nabór wniosków od średnich przedsiębiorstw, a więc takich, które w ostatnich dwóch latach zatrudniają od 50 do 249 pracowników oraz ich roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył równowartości w złotych 50 mln euro, lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs „Dotacje na kapitał obrotowy”.

W ramach ww. programu średni przedsiębiorcy dotknięci skutkami COVID-19 (spadek obrotów musi być o co najmniej 30 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu ubiegłego roku), będą mogli otrzymać max 430 tys. zł na kapitał obrotowy, bezzwrotnej dotacji. Jest o uzupełnienie wsparcia finansowego w ramach tarczy finansowej oraz antykryzysowej i wsparcia te się nie wykluczają.

Kwota dotacji, o którą może wnioskować średni przedsiębiorca jest iloczynem stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia z tym że max 3 miesiące. Pieniądze przyznawane są w ramach dwóch programów. Pierwszy z nich to:

Program Operacyjny Polska Wschodnia i o te środki mogą ubiegać się firmy prowadzący działalność na terytorium województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Z kolei drugi to dotacja z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój skierowane są do przedsiębiorstw z pozostałych województw, a więc: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

Niezależnie od województwa i programu zasady ubiegania się o wsparcie finansowania kapitału obrotowego jest takie same.

Średni przedsiębiorcy, o ile spełniają wszystkie warunki, mogą składać wnioski już od 15 czerwca  a nabór potrwa do 31 lipca lub do momentu wyczerpania puli środków. 

Samozatrudnieni, mikro- i mali przedsiębiorcy, również będą mogli skorzystać z dotacji na kapitał obrotowy, odpowiednio w kwotach od 23,5 tys. zł do 164,7 tys, zł, ale za pomocą regionalnych programów operacyjnych, przy czym dopiero dwa województwa ogłosiły nabór wniosków i są to województwa podlaskie i opolskie.  

Co do pozostałych województw, to trudno cokolwiek ustalić, stąd przedsiębiorca o ile chce wystąpić o ww. wsparcie, musi śledzić informacje, kiedy nastąpi nabór wniosków na kapitał obrotowy w jego regionie.

Źródło informacji www.parp.gov.pl