Porady podatkowe
09.03.2015

Jakiego rodzaju działalność można zarejestrować przez Internet?

Możliwość zarejestrowania firmy przez Internet zapewnia nam niesamowitą wygodę i oszczędza cenny czas. Jednak nie wszystkie typy działalności, które zamierzamy prowadzić są możliwe do rejestracji tą drogą.

Nieco inaczej niż w przypadku firm jednoosobowych i spółek z o.o. wygląda sytuacja w przypadku firm:

  • Ze względu na swoją specyfikę wymagających kontroli z sanepidu.
  • O charakterze spółek prawa handlowego.
  • Działających w zakresie branży gastronomicznej lub handlowej.

Ze względu na prostotę rejestracji najczęściej zakładane przez Internet są firmy jednoosobowe. W przypadku spółek z o. o. oprócz procedury identycznej co w przypadku jednoosobowej działalności, wymagana jest również umowa w formie pisemnej.

Kontrola z sanepidu? Zamów ją elektronicznie

Przy niektórych rodzajach prowadzonej działalności niezbędna jest najpierw wizyta urzędników z sanepidu. Kontrola ta jest wymagana np. w przypadku firm, które mają świadczyć usługi gastronomiczne. W tym przypadku wymagany jest odbiór miejsca prowadzenia działalności.

Aby wysłać zgłoszenie i następnie pozostać w kontakcie z tą instytucją drogą internetową niezbędne jest wspomniane już przez nas posiadanie zweryfikowanego profilu w ePUAP.

Rolą sanepidu w przypadku prowadzenia działalności związanej z usługami z zakresu żywienia i kosmetyki jest kontrola stanu lokalu w którym są one świadczone oraz jego przystosowania zgodnego z ustalonymi standardami i zasadami BHP. Jeśli zamierzasz remontować lokal to po jego zakończeniu wykonane prace również muszą zostać pozytywnie ocenione przez sanepid.

Należy mieć na uwadze, że ok. miesiąc przed planowanym rozpoczęciem działalności (30 dni) należy wystąpić do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem na podstawie którego urząd zatwierdzi istnienie zakładu i dokona jego wpisu do rejestru.

Podczas odbioru lokalu będą Ci potrzebne dokumenty takie jak:

  • Umowa najmu lub akt własności,
  • REGON i NIP,
  • KRS lub dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  • Badania próbek wody,
  • Umowa dotycząca wywozu śmieci,
  • Protokół pomiarów wydajności i głośności wentylacji mechanicznej.

Zakładanie firmy wymagającej kontaktu z sanepidem wydaje się skomplikowane, jednak gromadząc wymaganą dokumentację z pewnością zorientujesz się, że tylko pozornie jest to problematyczne zadanie.

Spółki

W przypadku zakładania spółki z o. o. pierwszym krokiem który musisz podjąć jest sporządzenie pisemnej umowy w formie aktu notarialnego. W przypadku spółek jawnych i partnerskich wystarczy zwykła umowa pisemna. Dalej powinieneś uzyskać REGON, NIP oraz zgłosić nowego płatnika składek. Wszystkie wyżej wymienione dane otrzymasz składając odpowiednie wnioski w Sądzie Rejestrowym. Przechodząc przez tę procedurę musisz liczyć się z kosztami rzędu 1.000 zł w tym 600 zł – o opłata sądowa, i 100 zł to cena za wpisanie spółki do dziennika urzędowego – Monitoru Sądowego i Gospodarczego. Pozostałe to notariusz i PCC.

Alkohol pod specjalną kontrolą

Prowadzenie działalności związanej ze sprzedażą i dystrybucją w szczególności alkoholu pociąga za sobą pewne dodatkowe wymagania. Zgodnie z polskim prawem, lokal oferujący napoje wysokoprocentowe musi znajdować się w odległości co najmniej 100 metrów „od drzwi do drzwi” instytucji takich jak kościół i szkoła.

Co więcej liczba punktów oferujących alkohol znajdujących się na danym terenie jest z góry ograniczona, specjaliści z Kognitariat sugerują, aby najpierw sprawdzić czy liczba ta nie jest obecnie wykorzystana. W celu uzyskania pozwolenia na otwarcie tego typu lokalu musisz ponadto wystąpić o zgodę do odpowiednich władz samorządowych jak np. wójt, burmistrz, lub prezydent miasta.

Jeśli chcesz sprzedawać różnego rodzaju alkohol wystąp o oddzielne zezwolenia na każdy z nich. Co więcej tego typu zezwolenia nie są wydawane dożywotnio, a jedynie na określony czas.

Jak widać elektroniczna rejestracja firmy nie jest przeznaczona dla każdego rodzaju działalności. Ułatwia ona jednak stawianie pierwszych kroków we własnym biznesie oraz późniejszą komunikację z instytucjami z którymi prędzej czy później musimy się zetknąć prowadząc własną działalność.

Dowiedz się, co dalej dzieje się ze złożonym przez Ciebie wnioskiem.