AktualnościKORONAWIRUS
08.05.2020

Dziurawa Tarcza Finansowa

Nie tak dawno informowałem, że w ramach Tarczy Finansowej istnieje możliwość wystąpienia o subwencje z Polskiego Fundusz Rozwoju (PFR).

Okazało się, że jedno z ważniejszych kryteriów ubiegania się o pożyczkę z PFR zostało zmienione, i to bez poinformowania na stronie PFR, że ulega ono zmianie, a przypomnę że przedsiębiorcy składają oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Chodzi o sposób w jaki dana firma jest klasyfikowana jako mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo.

Od początku uruchomienia tarczy na stronach PRF była informacja, że kryterium skali zatrudnienia i obrotów firmy ubiegającej się o pomoc w ramach tarczy finansowej “odnosi się wyłącznie do przedsiębiorcy, bez uwzględnienia jego właściciela i spółek zależnych”.

Obecnie jak zauważyła dziennikarka Gazety Wyborczej, we wtorek na stronie PRF pojawiła się informacji: „deklarując skalę biznesu, trzeba uwzględnić również przedsiębiorstwa partnerskie i powiązane”.

Co oznacza powyższe dla tych którzy złożyli wnioski oraz tych którzy liczyli, że będą mogli ubiegać się o to wsparcie to, że duża część przedsiębiorców, którzy już otrzymali wsparcie, źle określiła status swojej firmy, a pozostali nie spełniają jednak kryterium mikro-, małej czy średniej firmy. Ci pierwsi, będą musieli być może zwrócić subwencje, a drudzy jej nie dostaną, bo nie spełniają kryteriów. Może i o to chodzi w całej tej plątanie.    

Z kolei istotna nieścisłość jest również z warunkiem nie zalegania z płatnościami podatku na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku.

W regulaminie wskazuje się, że rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość. Tym czasem, regulamin nie odnosi się do sytuacji w której przedsiębiorca ubiegający się o pomoc złożył wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, ale nie otrzymał jeszcze decyzji w tym zakresie. Może być to istotny problem, bo to są dwa stany faktyczne, wniosek i decyzja.

Co do zaległości podatkowych w PIT i CIT rocznym, a więc na dzień składania wniosku, które to podatki, mogą być rozliczne formalnie do 1 czerwca 2020 r., sprawa niejako się rozwiązała, o ile zostanie przyjęta tzw. Tarcza 3.0.

W niej to bowiem dopiero wskazuje się, że dla potrzeb ustalania spełnienia warunku braku istnienia zaległości podatkowych w celu skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach programów rządowych, nie uwzględnia się zaległości podatkowych, których zapłata po upływie terminu płatności może zostać objęta zaniechaniem poboru odsetek od zaległości.

Doradcy podatkowi zauważają jeszcze, że w regulaminie są czy też były, pojęcia związane z rachunkowością które w prawie bilansowym w ogóle nie występują, lub znaczą zupełnie coś innego oraz, że definicje te zmieniają się z dnia na dzień.

Trzymamy zatem kciuki za tych z Państwa którzy otrzymali lub mają otrzymać subwencje z PFR.