Porady podatkowe
18.11.2013

Elastyczna organizacja czasu pracy

Elastyczny czas pracy to dla wielu osób jeden z czynników, który podnosi atrakcyjność danego stanowiska. Michał Kaczmarski – doradca podatkowy z biura Kognitariat z Warszawy, prezentuje najnowsze informacje pochodzące z Kodeksu pracy, które traktują o zasadach ustanawiania elastycznego czasu pracy w firmach.

Zmiany Kodeksu pracy dotyczące elastycznego czasu pracy zaczynają obowiązywać od 23 sierpnia 2013 roku. Osoby, które stosują go w swoich firmach powinny zapoznać się z informacjami, które pozwolą prawidłowo ustalić czas pracy przewidziany w umowie i naliczanie godzin nadliczbowych.

Ruchomy czas pracy – poprzez ten termin należy rozumieć indywidualne ustalenia w firmach, na mocy której pracownicy będą wykonywać swoją pracę codziennie, w różnych przedziałach czasowych. Aby było to możliwe, należy wykorzystać jeden z dwóch dostępnych sposobów:

1.    Wyznaczenie w każdym dniu innych godzin rozpoczęcia pracy. Nowelizacja przepisów mówi, że wybranie takiego rozwiązania nie może być traktowane jako pracę w godzinach nadliczbowych. Niwelowane jest niebezpieczeństwo pracy w dłuższym wymiarze godzinowym niż przyjęty dobowy czas pracy.

2.    Wyznaczenie przedziału czasowego, w którym pracownicy powinni rozpocząć swoją pracę – samodzielnie podejmują tę decyzję.

Jeśli pracownik rzeczywiście musiał wykonywać swoje obowiązki poza wyznaczonym wymiarem czasowym pracy, pracodawca jest zobowiązany naliczyć mu godziny nadobowiązkowe – nawet w przypadku ruchomego czasu pracy. Ponadto przy stosowaniu takich rozwiązań nadal należy stosować się do przepisów o dobowym i tygodniowym odpoczynku. Ruchomy czas pracy może być wprowadzony na indywidualny pisemny wniosek danego pracownika.

Dłuższy okres rozliczeniowy

Na mocy nowych ustaleń pracodawca może zwiększyć okres rozliczeniowy do, maksymalnie, 12 miesięcy. Dotyczy to każdego rodzaju umowy i warunków prac. Jest to duża zmiana, biorąc pod uwagę, że dotychczas obowiązywał okres rozliczeniowy wynosił 4 miesiące lub 6 miesięcy – dla rolnictwa i hodowli oraz w przypadku pilnowaniu mienia lub ochrony osób. Okres 12 miesięczny był stosowany niezwykle rzadko. Jego wystąpienie mogły warunkować jedynie nietypowe warunki pracy, w tym organizacyjne lub techniczne mające wpływ na przebieg procesu pracy.

W przypadku sytuacji, gdy pracownik w danym miesiącu pracy, ze względu na przyjęty dłuższy okres rozliczeniowy nie ma obowiązku wykonywania swoich obowiązków, musi otrzymać wynagrodzenie. Jego wysokość nie może być mniejsza niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Osoby zatrudniane w niepełnym wymiarze czasu wysokość wynagrodzenia mają ustalaną proporcjonalnie do wymiaru swojego czasu pracy.

Wprowadzenie dłuższego okresu rozliczeniowego zawsze musi odbyć się w porozumieniu z pracownikami – na mocy ustalenia zbiorowego, porozumienia z przedstawicielami pracowników lub z organizacjami związkowymi.

Odpracowanie czasu zwolnienia z pracy

W sytuacji, kiedy pracownik wystąpił z pisemną prośbą o czas wolny na załatwienie spraw osobistych, musi on odpracować czas zwolnienia – nie zostają wówczas naliczone godziny nadobowiązkowe. Jednocześnie odpracowanie tego zwolnienia nie może naruszać praw pracownika do odpoczynku.

Tworzenie rozkładu czasu pracy

Dany pracownik może być objęty dowolnym czasem rozliczeniowym, bez względu na okres rozliczeniowy zbiorowości. Warunkiem jest, aby okres ten nie wynosił mniej niż 1 miesiąc. Może być on sporządzony zarówno na piśmie, jak i w wersji elektronicznej.

Sprawy kadrowe, rozliczanie systemów płacowych i sporządzanie odpowiedniej dokumentacji to jedne z czynności, które należy wykonywać prowadząc dowolną działalność, która zatrudnia pracowników. W obliczu stale zmieniających się przepisów prawnych, w tym Kodeksu pracy, warto powierzyć te zadania specjalistom, którzy wykonają to terminowo i bezbłędnie. Biuro Kognitariat z Warszawy posiada wieloletnie doświadczenie w tego typu działaniach. Zatrudniamy najlepsze księgowe i doradców podatkowych, którzy stale podnoszą swoje kompetencje. Odnajdziesz nas w dzielnicy Śródmieście (Stare Miasto). Zachęcamy do kontaktu wszystkie osoby z Warszawy i okolic, w tym z:

 

  • Pragi,
  • Mokotowa,
  • Woli,
  • Żoliborza.