Aktualności
10.11.2017

Jak ewidencjnować pracę pracownika, przy ustalaniu 50% kosztów uzyskania przychodu z prawa autorskich?

Część pracowników może korzystać z 50% kosztów uzysku tj. autorskich prawa do swoich utworów stworzonych dla pracodawcy.

Jednak, aby tak się mogło stać, pracodawca nie może już dokonywać szacunkowego (procentowego) podziału czasu pracy poprzez zapisy w umowie o pracę na pracę twórczą i inne czynności tego pracownika.

Musi być dodatkowo prowadzona przez samego pracownika i zatwierdzana przez pracodawcę, szczegółowa ewidencja czasu pracy, oraz precyzyjne określenie wartości tej pracy, a więc wysokości tzw. honorarium autorskiego, na podstawie którego pracodawca będzie wypłacał honorarium z uwzględnieniem 50% kosztów uzysku przychodu. Zaleca się również, aby pracodawca prowadził rejestru utworów pracowniczych celem udowodnienia ich wykonania.

Powyższe potwierdza najnowsza znana mi interpretacji z 8 czerwca 2017 r., Dyrektor Krajowej Inspekcji Skarbowej (dalej: KIS) nr 0111-KDIB2-3.40 11.25. 2017.1.HK).

Niestety, po raz kolejny zmienia się pogląd organów podatkowy tak jak właśnie w powyższej kwestii, gdyż ich wcześniejsze stanowiska w wydawanych indywidualnych interpretacjach, informowały podatników, że co do zasady o ile w umowie o pracę będzie zapisane szacunkowe (procentowe) ustalenie podziału czasu pracy na pracę twórczą i inne czynności pracownika na rzecz pracodawcy, to nic nie stoi na przeszkodzie stosować 50% koszty autorskich prawa do utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.