Porady podatkowe
26.01.2012

Faktura korygująca – musi być podpisana

Biuro Kognitariat z Warszawy przedstawia najnowsze informacje dotyczące prawa podatkowego, jakie obowiązują w polskich przepisach. Zachęcamy do zapoznania się z argumentami mówiącymi o konieczności podpisu faktury korygującej, aby istniała możliwość rozliczenia podatku VAT.

Dnia 26 stycznia 2012 roku, Europejski Trybunał Sądowy wydał wyrok (sygnatura akt C-588/10), w którym odpowiedział na zadane przez Naczelny Sąd Administracyjny pytanie (I FSK 104/10) czy przepis polskiej ustawy o VAT nie narusza unijnych zasad: neutralności VAT oraz proporcjonalności, w zakresie w jakim wymagane jest, aby faktura korygująca była podpisana przez odbiorcę, o ile podatnik chce skorzystać z odliczenia podatku VAT w niej zawartego. Wyrok ten orzekał, że polski przepis art. 29 ust 4a u.p.t.u., nie narusza unijnych przepisów ar 90 ust 1  dyrektywy 2006/112/WE.

Europejski Trybunał Sądowy dodał jednak również, że o ile z przyczyn od podatnika niezależnych, takiego podpisu nie da się uzyskać, ale taki podatnik (wystawca faktury korygującej) uzyska potwierdzenia w inny sposób, że dochował należytej staranności i może dowieźć, że nabywca otrzymał korektę oraz jej nie kwestionuje, to organ podatkowy nie powinien odmawiać prawa do odliczenia, w sytuacji gdy dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w korekcie faktury.

Dla osób spotykających się z sytuacją zarzucania im nieprawidłowości przy rozliczaniu podatku VAT z faktury korygującej, ze względu na brak jej podpisu, jest to dobra wiadomość. Oznacza, że istnieją podstawy, mimo braku wskazanego podpisu, do ubiegania się o możliwość zastosowania rozliczenia podatku.

Biuro księgowo-podatkowe Kognitariat z Warszawy stale poszerza swoją wiedzę na temat najnowszych ustaleń prawno-podatkowych. Dzięki temu możemy zaproponować Państwu usługi na najwyższym poziomie. Osoby zainteresowane skorzystaniem z naszej oferty zapraszamy do kontaktu w naszej siedzibie w Warszawie, Śródmieście – Stare Miasto, w pobliżu dzielnic, takich jak:

  • Praga,
  • Mokotów,
  • Wola,
  • Żoliborz.