Porady podatkowe
12.11.2013

Pytanie o NIP PL na fakturach w transakcjach krajowych

Osoby wykonujące transakcje krajowe często zastanawiają się, czy w sposób poprawny umieścili numer NIP – zdarza się, że zamiast niego zastosowały został NIP PL. Doradca podatkowy z Warszawy, z biura Kognitariat – Michał Kaczmarski – prezentuje, czy jest to poprawne i czy należy wnosić odpowiednie korekty do takich faktur.

W ustawie o VAT ani w rozporządzeniach wykonawczych nie znajduje się żaden przepis mówiący o tym, że zastosowanie numeru NIP PL zamiast numeru NIP w transakcjach krajowych jest błędem. W związku z tym nie występuje obowiązek dokonania korekt takiej faktury.

Nawet jeśli w przyszłości organ podatkowy uzna zamienienie tych numerów na fakturach jako błąd, to nie wywoła to żadnych konsekwencji prawnych w stosunku do podatnika – nabywcy czy też dostawcy towarów (lub usług) powiązaną taką fakturą. Potwierdzeniem tego jest postanowienie Naczelnika II Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu z dnia 26 kwietnia 2005 r (DPP/005/14/05, http://sip.mf.gov.pl/). Mówi ono, że: „numery identyfikacyjne NIP, zarówno dla potrzeb udokumentowania dostaw krajowych jak i wewnątrzwspólnotowych są w swojej konstrukcji identyczne w zakresie kombinacji cyfrowej. Różni je jedynie przedrostek PL przypisany fakturom dokumentującym dostawy wewnątrzwspólnotowe. Dlatego też, skoro dzięki jednakowej kombinacji cyfrowej, możliwa jest identyfikacja danych podatnika, niezależnie od tego, który numer został podany przez niego w fakturze, należy uznać, że podanie numeru identyfikacyjnego z przedrostkiem PL dla dostaw krajowych, nie dyskwalifikuje takiej faktury z obrotu prawnego. Tym samym nabywca nie utraci prawa do odliczenia podatku naliczonego od takiej faktury”.

Osoby związane fakturą, w której użyto NIP PL zamiast NIP mogą dokonać korekty, jeśli mają takie życzenie, ale nie są do tego zobligowani prawnie.

Biuro Kognitariat z Warszawy, z siedzibą w Śródmieściu (Stare Miasto), sporządza dla swoich Klientów wszelką potrzebną dokumentację związaną z prowadzeniem działalności, spółek itp. – w tym także tworzy faktury i wskazuje, co powinno być w nich umieszczane. Ponadto lista usług biura Kognitariat jest o wiele szersza. Zachęcamy osoby z:

  • Pragi,
  • Woli,
  • Mokotowa,
  • Żoliborza,

a także z całego terenu Warszawy i okolic, do zapoznania się z ofertą naszego biura księgowo-podatkowego.