Porady podatkowe
06.10.2015

Jak rozliczać Google AdWords?

Faktury od Google (oddziału w Irlandii), za świadczone przez tą firmę usługi, na rzecz podatnika z Polski, często wykazują różne pozycje, które od strony podatkowej, muszą być różnie księgowania dla rozliczenia poniesionych kosztów jak i podatku VAT. Dla przykładu:

1.
O ile na otrzymanej fakturze, znajdujemy pozycje „przedpłata/zadatek/wpłata”, z datą poniesienia, powoduje to powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT, w tym przypadku z tytułu importu usług, ale uwaga nie w dacie wystawienia faktury przez Google czy jej otrzymania, a w dacie zapłaty lub wykonania usługi. Wówczas, do kwoty tej należy doliczyć jeszcze podatek VAT, (najczęściej 23%), oraz ująć go w deklaracji VAT zarówno po stronie sprzedaży (import usług), oraz po stronie zakupu (nabycie towarów i usług pozostałych), co powoduje że podatek ten jest dla nas neutralny podatkowo.

2.
Jeżeli na fakturze, jest pozycja za faktycznie wykonaną usługę, to wartość taką ujmujemy w kosztach podatkowych w miesiącu otrzymania faktury. Do kosztów księgujemy kwotę która wskazuje faktyczne wykorzystanie wpłaconych środków na realizację faktycznie świadczonej usługi przez Google, a więc za wykonanie usługi.

3.
Z kolei kiedy na fakturze od Google, jest pozycja informacyjna o kwocie rozliczonej zaliczki/przedpłaty/wpłaty (a więc ile pozostaje jeszcze do jej 100% rozliczenia), to tak część nie podlega księgowaniu, z uwagi iż będzie ona rozliczana w kolejnym okresie rozliczeniowym. Pozostała niewykorzystana w danym okresie kwota zaliczki/zadatku/wpłaty, zostanie bowiem rozliczona w kolejnym okresie, na podstawie wystawionej kolejnej faktury i będzie do niej mieć zastosowanie informacja z pkt. 2.