Najczęściej zadawane pytania

1. Chciałbym skorzystać z konsultacji, czy jest taka możliwość?

Każdemu klientowi zapewniamy możliwość kontaktu z księgowymi  obsługującymi daną firmę. W ramach bieżącej konsultacji klient otrzymuje odpowiedź telefoniczną na zadane pytanie. Inna możliwość to forma notatki mailowej lub opinii prawno-podatkowej.

2. Jestem płatnikiem VAT, czy muszę płacić dodatkowo?

Oczywiście, że nie. Rozliczenia rejestrów VAT, a także przesłanie deklaracji VAT do urzędu skarbowego są zawarte w każdej naszej umowie o świadczeniu usług księgowych.

3. W przyszłości planuję zatrudnić pracownika.

W ramach umowy prowadzimy rozliczenia kadrowo-płacowe oraz ZUS. Aby zgłosić pracownika, należy w ciągu 5 dni przesłać informację do naszego biura.

W odpowiedzi otrzymasz komplet dokumentów rejestracyjnych dla pracownika, które po wypełnieniu należy odesłać nam mailem. Na podstawie zgłoszonych dokumentów dokonamy wszelkich formalności rejestracyjnych w ZUS. Informujemy, że możesz zlecić naszej firmie przygotowanie wzorów umów, regulaminów itp.

4. Czy jest możliwa obsługa spółki cywilnej?

Oczywiście, że tak. Spółka cywilna to spółka osobowa. Obsługujemy wszystkie formy prawne działalności gospodarczych, w tym spółki osobowe, do których zaliczamy: spółkę cywilną, jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną oraz partnerską.

5. Czy biuro rachunkowe wysyła za mnie deklaracje do urzędów?

Oczywiście, że tak. Podpisany w formie papierowej formularz  UPL-1 pozwala na przesyłanie przez nasze biuro drogą elektroniczną, w imieniu naszych klientów, bezpośrednio do urzędu skarbowego odpowiednich deklaracji. Nasze biuro rachunkowe wysyła również odpowiednie deklaracje do ZUS.

6. W jaki sposób mogę sprawować kontrolę nad ilością oraz poprawnością przesłanych dokumentów?

Po przesłaniu dokumentów do biura, czy to w formie elektronicznej czy papierowej, po ich zaksięgowaniu przez naszych pracowników, są one widoczne w ramach oferowanej przez nas platformy on-line. Klient ma pełny dostęp do rejestru tych dokumentów. Zdalnie więc można sprawdzić co i kiedy zostało zaksięgowane – w tym ich liczbę, obejrzeć księgi w czasie rzeczywistym, a także pobrać potrzebne wydruki.

7. Czy biuro rachunkowe opłaca w moim imieniu podatki i składki ZUS?

Nie. W odpowiednich terminach, co miesiąc, klient otrzymuje od nas specjalny raport zawierający informację na temat wysokości i terminu podatków do zapłaty oraz składek ZUS. Samych  opłat dokonuje już klient we własnym zakresie.

8. Czy biuro rachunkowe wypełni dla mnie roczne zeznanie podatkowe?

Oczywiście, że tak. Jednakże wcześniej klient musi dostarczyć do nas potrzebne informacje konieczne do ujęcia w zeznaniu rocznym.

9. Czy biuro rachunkowe odpowiada za prowadzoną księgowość?

Tak, a wynika to z przepisów art. 43 do 46a ustawy o doradztwie podatkowym oraz przepisów art. 76a do 79 ustawy o rachunkowości. Nasze biuro  jest również  z uwagi na ww. przepisy obowiązkowo ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością – tak doradztwa podatkowego,  jak i usługowego prowadzenia ksiąg.

10. Kiedy następuje płatność za obsługę księgową?

Najczęściej będzie to miesiąc następny po miesiącu, w którym dokonywaliśmy księgowań (np. płatność w marcu dotyczyć będzie rozliczenia dokumentów za luty).

11. Jak mam przekazać dokumenty do biura?

Dokumenty do biura można przekazać:

  • osobiście,
  • pocztą,
  • kurierem,
  • elektroniczne.

Dokumenty możemy odebrać osobiście.