Porady podatkowe
02.10.2013

Kasy fiskalne – zmiany od 01.10.2013 r

Regulacje na temat stosowania kas fiskalnych wchodzą w życie od dnia 1 października 2013 roku. Michał Kaczmarski z biura Kognitariat z Warszawy przypomina, o czym muszą pamiętać osoby posługujące się kasami. Zapraszamy do zapoznania się z małym kompendium wiedzy na temat najnowszych informacji związanych z tą formą ewidencji.

Osoby posługujące się w swojej pracy kasami fiskalnymi właśnie zakończyły 5-miesięczny okres przejściowy, w którym należało dostosować się do nowelizacji ustawy o kasach. Wszystkie wprowadzone regulacje są w pełni prawne od 1 października. Sprawdź, czy wiesz o wszystkich zmianach związanych z kasami fiskalnymi.

Paragon

 Potwierdzenie transakcji musi posiadać oznaczenie “paragon fiskalny” oraz wymagane jest, aby znajdowała się na niej wartość rabatów lub narzutów (jeśli występują). Dodatkowo musi zawierać NIP, czyli numer identyfikacji podatkowej nabywcy, jeśli wystąpi on z takim żądaniem. Można wówczas zastosować także tzw. “fakturę uproszczoną”, kiedy suma należności nie przekracza 450 zł lub 100 euro.

Ważna informacja dla osób, których kasy fiskalne ze względów technologicznych nie pozwalają na umieszczanie NIP, rabatów itp. Nie jest to warunek wymiany urządzeń na nowsze – można stosować te same kasy, także po 30 września 2013 r.

Nazwa towaru lub usługi

Nazwa towaru lub usługi musi znajdować się na paragonie fiskalnym, przy czym nazwa ta powinna być na tyle sprecyzowana, aby pozwalała na jednoznaczną identyfikację przedmiotu transakcji. Określić ją musi podatnik, na podstawie rozprowadzanego asortymentu. Przykładowo, dany towar może nosić nazwę “Perfumy” dla grupy perfum o jednej cenie jednostkowej, podobnie rzecz się ma z prasą, ciastkami, warzywami itd. Jeśli jednak dana grupa asortymentowa posiada różne ceny, stosowane nazwy muszą być uściślone (rozszerzone).

Podatnicy świadczący usługi mogą przy określaniu ich nazwy wykorzystać nazewnictwo stosowane przez siebie przy tworzeniu zasad odpłatności (cennika). Ne ma tu z kolei konieczności uzasadnienia wyliczania wszystkich elementów składowych danej usługi, a jedynie usługi finalnej.

Odrębna ewidencja korekt – konieczność

Obecnie został wprowadzony obowiązek prowadzenia osobnej ewidencji, dzięki któremu możliwe jest dokonanie korekt obrotu zewidencjonowanego na kasie rejestrującej. Ta odrębna ewidencja służy do zapisywanie uznanych reklamacji, zwrotów lub pomyłek. W przypadku ich wystąpienia należy zanotować je w odpowiednich wartościach, a następnie skorygować o te wartości informacje pochodzące z raportu fiskalnego okresowego (miesięcznego). Jest to konieczne do określenia wysokości podatku należnego z tytułu sprzedaży.

Zasadą jest to, że w przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki podatnik dołącza do odrębnej ewidencji oryginał paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której ta pomyłka wystąpiła. Natomiast w przypadku zwrotów i uznanych reklamacji, w odrębnej ewidencji ujmuje się dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży, np. paragon fiskalny czy wydruk z terminala.

Powierzanie kasy innemu podatnikowi

Jeśli podmiotom działającym w ramach umów agencyjnych, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze otrzymają do ewidencjonowanie kasę fiskalną od innego podatnika, a jednocześnie posiadają swoją własną kasę, to muszą postępować wg określonych zasad. Przede wszystkim wymaga się, aby na kasie własnej ewidencjonowali całą wartość sprzedaży własnej i tej prowadzonej na rzecz lub w imieniu podatnika, który powierzył im taką sprzedaż.

Przekazanie kasy powierzonej jest akceptowane tylko na podstawie umowy pisemnej, zawartej do 1 października 2013 r.

Wszystkie wiadomości na temat nowych zasad użytkowania kas fiskalnych zebrał Michał Kaczmarski – doradca podatkowy z biura księgowo-podatkowego Kognitariat z Warszawy. Zajmujemy się nie tylko doradztwem z zakresu podatków i księgowości, ale także usługami rozliczeniowymi i sprawami kadrowymi. Znajdą nas Państwo w Warszawie, w Śródmieściu. Zapraszamy osoby z całej Warszawy, jak i najbliższych dzielnic:

  • Żoliborza,
  • Pragi,
  • Mokotowa,
  • Woli.