Odwołania, skargi, apelacjePodatek VAT
11.03.2007

VAT – import usług (kompensata)

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawą, w której Klient biura Kognitariat z Warszawy otrzymał decyzję o kompensacie podatku VAT. Było to możliwe dzięki działaniom podjętym przez Michała Kaczmarskiego – doradcy podatkowego i specjalisty od prawa podatkowego i gospodarczego, który na wniosek Klienta stał się pełnomocnikiem spółki z o.o., do reprezentowania jej przed urzędem skarbowym.

Pod koniec roku 2005 biuro podatkowe Kognitariat doradziło współpracującej z nami spółce z o.o. złożenie wniosku o należną kompensatę wykazanego podatku VAT, należnego za styczeń 2004 r., z tytułu importu usług. Kwota, o którą chodziło wynosiła 213.773 zł. Spółka zastosowała się do naszych rad i w 2005 roku złożyła odpowiedni wniosek do Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście o kompensatę wykazanego w deklaracji za miesiąc grudzień 2005 r naliczonego podatku VAT.

W związku ze złożonym wnioskiem o kompensatę, Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście podjął działania sprawdzające zasadność skierowanej prośby, a następnie wszczął wnikliwą kontrolę podatkową spółki, która miała sprawdzić ewentualne nieprawidłowości w jej prowadzeniu.

Przeprowadzona kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości w dokumentacji księgowych spółki z o.o., ani żadnych podstaw do kwestionowania zasadności złożonego wniosku o kompensatę podatku VAT. Tym samym, bez wszczynania sporu podatkowego i wskazywania właściwej interpretacji prawa podatkowego, Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście uznał zasadność złożonego wniosku i zmniejszył zobowiązania spółki wobec urzędu skarbowego o kwotę 213.773 zł.

Biuro księgowo-podatkowe Kognitariat, mające swoją siedzibę w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście – Stare Miasto, może zaprezentować wiele innych sporów z urzędami skarbowymi i nie tylko, które rozstrzygnięto na korzyść podatnika. Część z nich udało się przeprowadzić bez wszczynania sporów i procesów administracyjnych. Jest to możliwe dzięki pracy naszych świetnie wyszkolonych pracowników, mających wieloletnie doświadczenie zawodowe. Zapraszamy do kontaktu osoby, które poszukują doradztwa w kwestiach księgowo-podatkowych, szczególnie osoby z dzielnic:

  • Praga,
  • Mokotów,
  • Wola,
  • Żoliborz.