Porady podatkowe
22.02.2016

Jak obliczyć świadczenie przedemerytalne dla przedsiębiorcy po likwidacji działalności gospodarczej?

Świadczenie przedemerytalne w Polsce, to dla bardzo wielu osób praktycznie jedyna możliwość na zdobycie jakichkolwiek pieniędzy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jest to ostatnia deska ratunku zwłaszcza dla osób w starszym wieku, które nie mogą znaleźć żadnej pracy. Mało kto również wie o tym, że do świadczeń przedemerytalnych prawo mają nie tylko zwolnieni pracownicy i osoby, które nie mogą znaleźć pracy, ale również i osoby, które od dłuższego czasu prowadzą własną działalność gospodarczą. Jeżeli waszej firmie na przestrzeni ostatnich lat nie powodzi się za dobrze i zastanawiacie się nad ogłoszeniem upadłości swojego przedsiębiorstwa, to warto dokładnie sprawdzić jak obliczyć świadczenie przedemerytalne dla przedsiębiorcy po likwidacji działalności gospodarczej

Jak obliczyć wysokość świadczenia przedemerytalnego?

Wysokość świadczenia przedemerytalnego dla przedsiębiorcy po likwidacji działalności gospodarczej ustalana jest zawsze na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2004 roku. Zgodnie z tą ustawą, wysokość świadczeń przedemerytalnych ustalana została w ryczałtowej kwocie wynoszącej 670 zł. Kwota ta jest oczywiście zmieniana w ramach kolejnych waloryzacji świadczeń. Przedsiębiorcy korzystający z świadczeń przedemerytalnych, co roku mogą liczyć na coraz wyższe kwoty pieniężne. Świadczenia przedemerytalne, tak samo zresztą jak i zasiłki przedemerytalne co roku ulegają waloryzacji.

Wspomniana waloryzacja świadczeń przedemerytalnych opiera się praktycznie na tych samych zasadach, co waloryzacja emerytur. Od 01.03.2015 roku świadczenia przedemerytalne wynoszą 1027,39 zł.

Świadczenie przedemerytalne działalność świadczenia ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca zasiłki przedemerytalne w różnych wysokościach. Różnice te wynikają w dużej mierze z faktu, że przyjęte zasady ustalania wysokości świadczeń przedemerytalnych określone odpowiednimi przepisami w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu są zupełnie inne, niż zasady wynikające z wspomnianej powyżej ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku. Wysokość zasiłków przedemerytalnych od 01.08.2004 roku wypłacana była w zależności od tytuły przyznania zasiłku, jako 120% albo 160% zasiłku dla bezrobotnych. Od 2002 roku wysokość świadczeń przedemerytalnych z kolei ustalana była jako 80% kwoty emerytury, którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych obliczał zawsze dla potrzeb obliczania świadczenia przedemerytalnego. ZUS przyjął również zasadę, że wartość ta nie może być niższa niż 120% zasiłku dla bezrobotnych oraz wyższa niż 200% tego zasiłku.

Wypłata świadczenia przedemerytalnego

Wypłatą świadczeń przedemerytalnych jak i również ustalaniem odpowiednich uprawnień do ich otrzymywania zajmuje się ZUS. Świadczenia przedemerytalne wypłacane są zawsze za miesiąc kalendarzowy w określonym terminie płatności, który wskazany został w decyzji organu rentowego. Świadczenia przedemerytalne za niekompletny miesiąc ustala się poprzez podzielenie całej kwoty świadczenia przedemerytalnego przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu, a następnie otrzymany wynik należy pomnożyć przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w których to świadczenie nam przysługuje.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 z późn. zm.),