Aktualności
10.06.2021

Jak odliczyć darowiznę na przeciwdziałanie pandemii?

Każdy podatnik otrzymujący dochód ma obowiązek rozliczenia rocznego podatku do Urzędu Skarbowego. Rozliczając PIT, można skorzystać z kilku ulg i zapłacić niższy podatek. Od podatku odlicza się ulgę prorodzinną, składki na ZUS i ulgę za prace za granicą, natomiast od dochodu można odliczyć ulgę termomodernizacyjną, rehabilitacyjną, za Internet oraz darowizny. Deklaracje składa się w formie papierowej lub elektronicznej. Jeśli chodzi o termin, jest to uzależnione, jaki podatek rozliczamy. W przypadku PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-39 jest to 30 kwietnia 2021, natomiast PIT-28 do dnia 1 marca 2021. Za błędnie wypełniony PIT odpowiada podatnik, dlatego warto skorzystać z usług profesjonalistów, którzy mają szeroką wiedzę w zakresie podatków. Kompleksowe usługi świadczy Biuro Rachunkowe Kognitariat Sp. z o.o. Posiadają wiedze w zakresie doradztwa gospodarczego i administracyjnego, doradztwa podatkowego i gospodarczego oraz służą kompleksową obsługą księgową. Rozliczenia PIT z urzędem skarbowym wymaja znajomości przepisów, zwłaszcza jeśli chcemy rozliczyć ulgi oraz darowizny, Nie znajomość ustaw nie zwalnia nas z odpowiedzialności za błędnie wypełnione zeznanie podatkowe. Z ulgi internetowej mogą skorzystać podatnicy przez dwa lata i w tym czasie można rozliczyć wydatki nieprzekraczające kwoty 760 zł. Ulgę na cele rehabilitacyjne można odliczyć na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.  Ulga prorodzinna przysługuje osobom, które sprawują opiekę nad małoletnimi lub pełnoletnimi dziećmi, pozostającymi na utrzymaniu podatnika. Niezbędnie jest posiadanie dokumentów zaświadczenia lub orzeczenia sądowego potwierdzającego sprawowanie opieki.

Ulga termomodernizacyjna daje możliwość odliczenia wydatków poniesionych przez podatnika na termomodernizacje wszystkich budynków, których jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Darowizna na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W zeznaniu rocznym za 2020 r. będziemy mogli skorzystać z odliczenia darowizny na przeciwdziałanie COVID-19. Podatnicy dokonujący odliczeń ulg, do zeznania podatkowego muszą dołączyć załącznik PIT/0 lub PID/D. Podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny rzeczowe oraz pieniężne przekazane na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. ustalonych ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Darowizny powinny być przekazane od 1 stycznia 2020 do dnia, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19. Przekazanie darowizny powinno być udokumentowane dowodem wpłaty z danymi darczyńcy oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Odliczeniu podlegają darowizny przekazane na:

  • Agencję Rezerw Materiałowych,
  • Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Epidemicznych,
  • domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
  • noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych,
  • rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej
  • Fundusz Przeciwdziałania COVID -19

Jakie kwoty możemy rozliczyć w darowiznach?

Do 30 kwietnia 2020 r. odliczeniu podlega kwota w wysokości 200% wartości darowizny. W maju 2020 r. odliczeniu podlega kwota w wysokości 150% wartości darowizny. Od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości kwoty odpowiadającej wartości darowizny. Od 1 października do 31 grudnia 2020 r. odliczeniu podlega kwota w wysokości 200% wartości darowizny. Od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. odliczeniu podlega kwota w wysokości 150% wartości darowizny. Od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 odliczeniu podlega kwota w wysokości 100% wartości darowizny. W zeznaniu rocznym za 2020 r. będziemy mogli skorzystać z odliczenia darowizny na przeciwdziałanie COVID-19. Podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny rzeczowe oraz pieniężne przekazane na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. ustalonych ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Darowizny powinny być przekazane od 1 stycznia 2020 do dnia, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19. Przekazanie darowizny powinno być udokumentowane dowodem wpłaty z danymi darczyńcy oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Odliczeniu podlegają darowizny przekazane na: Agencję Rezerw Materiałowych, Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Epidemicznych, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej  Fundusz Przeciwdziałania COVID -19.