AktualnościKORONAWIRUS
14.09.2020

Jak pandemia koronawirusa wpływa na sprawozdania finansowe?

Sprawozdanie finansowe to dokument przedstawiający sytuację finansową przedsiębiorstwa wyrażoną w pieniądzu. Zestawia ono dane liczbowe, które dostarczają informacji na temat majątkowej, finansowej i dochodowej sytuacji jednostki w określonym okresie czasu.

Zobligowane (na mocy ustawy) do corocznego badania i ogłaszania takich sprawozdań są zakłady ubezpieczeń, banki i spółki akcyjne.

W skład sprawozdania finansowego wchodzą:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • informacje dodatkowe (wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz objaśnienia).

Wpływ pandemii koronawirusa na sprawozdania finansowe

Skutki gospodarcze koronawirusa wywierają istotny wpływ na sytuację finansowo-majątkową firm, a tym samym na księgowość i raportowanie jednostek. Należy pamiętać, że skutki te będą zróżnicowane ze względu na branżę czy nawet poszczególną jednostkę, dlatego istotną kwestią będzie rozważenie i identyfikacja przez kierowników jednostek konkretnych implikacji, a także poddanie tych implikacji (lub potencjalnych implikacji) regularnym przeglądom.

Na co należy zwrócić uwagę podczas sporządzenia sprawozdania finansowego w najbliższym czasie?

Przy tworzeniu sprawozdania finansowego trzeba będzie szczególnie pamiętać o czynnikach takich jak:

  • weryfikacja i ocena zdarzeń po dniu bilansowym,
  • kompletność i poprawność ujawnień w sprawozdaniu finansowym,
  • ocena kierownika jednostki w zakresie możliwości dalszej kontynuacji działalności.

To bardzo ważne, by w dobie pandemii trzeźwo i bez myślenia życzeniowego ocenić, czy firma nie jest skazana na bankructwo przy dalszej działalności. Decyzja o zaprzestaniu działalności z pewnością nie należy do łatwych i przyjemnych, jednak często okazuje się być jedynym słusznym i minimalizującym straty finansowe wyborem.

Nasze biuro ściśle współpracuje od wielu lat z Kancelarią Prawną, która pomaga m.in. w przeprowadzaniu audytów prawno-finansowych i restrukturyzacyjnych.