AktualnościZUS
30.12.2019

Jak płacić mniejszy ZUS lub nie płacić składek do ZUS w 2020 r. – Mały ZUS i ZUS Plus

Mały ZUS

Od 1 stycznia 2020 r., mogą z niego korzystać przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG którzy nie korzystali z Małego ZUS w 2019 r. (wówczas zaczął on obowiązywać), przy czym prowadzili oni działalność gospodarczą w 2019 r., co najmniej przez 60 dni kalendarzowych, oczywiście również przedsiębiorcy którzy korzystali w 2019 z Małego ZUS, oni wówczas jedynie kontynuują jego opłacanie do 31 stycznia 2020 r., na dotychczasowych zasadach, a więc mają wyliczaną wartość składki do ZUS w oparciu o ich przychód.

Aby ww. podatnicy mogli opłacić Mały ZUS do końca stycznia 2020 r., ich roczny przychód z działalności gospodarczej za 2019 r. nie może przekroczyć 67 500 zł (tj. 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2019 r.- 2 250 zł) przy czym, jak wskazywałem składka ustalana jest w oparciu o przychód i należało przez co najmniej 60 dni kalendarzowych 2019 r. prowadzić działalność gospodarczą.

Co do limitu 67 500 zł, to o ile prowadziło się działalność gospodarczą przez część 2019 r. (np. była zawieszona i ponownie rozpoczęta przez minimum 60 dni kalendarzowych 2019), to przychód z tej działalności, należy liczyć proporcjonalnie wg wzoru (67 500 zł/365 dni x np.90 dni prowadzenia działalności).

Każdy zatem kto spełnia warunki ustawowe i chce dobrowolnie opłacać składki na tzw. Mały ZUS, począwszy od 1 stycznia 2020 r., musi złożyć w terminie 7 dni od początku stycznia 2020 r., a więc do 8 stycznia 2020 r., odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe z nowymi kodami tytułu ubezpieczenia (od 0590 albo od 0592). Kody i więcej informacji na stronie internetowej ZUS.

Nie dotyczy powyższe kontynuujących opłacanie Małego ZUS z 2019 r. Osoby te składają jedynie formularz ZUS DRA cz.II lub ZUS RCA cz.II z ustaloną na 2020 r. najniższą podstawą wymiaru składek a dokumenty składają razem z kompletem rozliczeniowym za styczeń 2020 r. (odpowiednio w terminie do 10.02 lub 15.02).

Mały ZUS Plus

Od 1 lutego 2020 r. ustawodawca zmodyfikował opłacanie składek do ZUS dla ww. podatników, poprzez zmianę ww. limitu oraz wyliczanie składek od dochodu (a nie od przychodu) i nazwał to tzw. Mały ZUS Plus.

Obecnie o ile przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w 2019 r., nie przekroczyły kwoty 120 000 złotych, oraz działalność ta była prowadzona w 2019 przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych, to tacy przedsiębiorcy, mogą płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne tzw. Mały ZUS Plus, a wysokość składki ustala się w tym przypadku w oparciu o dochód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mały ZUS tak samo Mały ZUS Plus dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) i nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości a jej wysokość na 2020 r. poznamy w połowie stycznia 2020 r

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym do okresu 36 miesięcy wlicza się okres opłacania Małego ZUS z 2019 r. (o ile się z niego korzystało).

Co do limitu 120 tys. zł., to o ile prowadziło się działalność gospodarczą przez część 2019 r. (np. była zawieszona i ponownie rozpoczęta przez minimum 60 dni kalendarzowych), to przychód z tej działalności należy liczyć proporcjonalnie wg wzoru (120 000 zł/365 dni x np.150 dni).

Każdy, kto spełnia warunki ustawowe i chce opłacać składki na tzw. Mały ZUS Plus musi złożyć w terminie do 28 lutego 2020 odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe z nowymi kodami tytułu ubezpieczenia.

Nie dotyczy powyższe tych kontynuujących opłacanie Małego ZUS z 2019 r. jak i tych osób, które zarejestrowały się do 8 stycznia 2020 r., rozpoczynając opłacanie tzw. Małego ZUS. Osoby te składają wówczas formularz ZUS DRA cz.II lub ZUS RCA cz.II z ustaloną na 2020 r. najniższą podstawą wymiaru składek a dokumenty składają razem z kompletem rozliczeniowym za styczeń 2020 r. (odpowiednio w terminie do 10.02 lub 15.02).

Z kolei osoby które będą rozpoczynać działalność gospodarczą w 2020 r. (mowa tu o wznawiających po przerwie) i chcą skorzystać z tzw. Małego ZUS Plus (oczywiście spełniając ww. warunki) muszą w ciągu 7 dni od pierwszego dnia wznowienia działalności – złożyć właściwe dokumenty w ZUS.

Jaka wysokość składki dla Małego ZUS Plus  

Skorzystać mogą przedsiębiorcy których miesięczny dochód nie przekroczył w 2019 r. 6 tys. zł, a przychód 10 tys. zł.

Jako przykład podaje się przeciętny miesięczny dochód w 2019 r. wyniósł 2 800 złotych, składa na ubezpieczenia społeczne wyniesie 442,96 zł miesięcznie plus obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Korzyść w stosunku do pełnej składki ZUS w 2020 roku (tj. 1 069,14 zł. – bez ubezpieczenia zdrowotnego) to 549,34 zł a więc słynne 500+ dla przedsiębiorcy

Dodam że w 2020 r. najniższa łączna składka do ZUS (z US + NFZ bez chorobowego) wyniesie: 570,01 zł a z chorobowym 589,12

Z kolei podstawowa łączna składka do ZUS w 2020 (z US + NFZ + FP bez chorobowego) wyniesie: 1 334,62 zł a z chorobowym 1 411,46 zł.

  •  Przypominam że wliczona jest składka zdrowotna NFZ za 2019 r. to 342,32 zł) a ta na 2020 r. (jak wskazywałem) poznamy w połowie stycznia 2020 r., przy czym ZUS podaje, że będzie to ok 375 zł.   

Z Małego ZUS tak samo Małego ZUS Plus w 2020 r., nie mogą korzystać:

  • twórcy, artyści,
  • osoby wykonujące wolny zawód,
  • wspólnicy spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.,
  • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.
  • rozliczający się kartą podatkową a tylko ci którzy korzystali ze zwolnienia z VAT
  • wykonujący dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robili dla niego jako pracownicy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym
  • prowadzący działalność gospodarczą krócej niż 60 dni kalendarzowych w poprzednim roku
  • osiągający przychód w 2019 r. – 120 tys zł

Przypominam też, o innych ulgach w opłacaniu składek do ZUS

Działalność nierejestrowana

ale to tylko dla osób które jeszcze nie prowadziły działalności (lub miał przerwę w jej prowadzeniu przez 60 m-cy), a chcą zacząć prowadzić działalność gospodarczą (choć nie w pełnym tego słowa znaczeniu), gdzie miesięczny przychód z tej działalności, będzie jednak niższy niż połowa najniższej pensji krajowej (w 2019 – 1 125 zł a w 2020 – 1 300 zł ), a wówczas nie musi taka osoba się rejestrować ani w CEIDG ani w ZUS (tzw. działalność nierejestrowana) – a wówczas nie musi płaci składek do ZUS.   

Ulga na Start – pół roku    

O ile osoba uzna że może jednak warto założyć firmę, wówczas skorzystać może z tzw. Ulgi na Start, gdzie przez pół roku od rejestracji, jest zwolniona z opłacania składek społecznych, przy czym płaci składkę zdrowotną.

Preferencyjne składki – dwa lata

W przypadku dalszego kontynuowania działalności gospodarczej przez kolejne dwa lata, tak osoba, ma możliwość korzystania z preferencyjnej składki ZUS, która w 2020 wyniesie 570,01 zł bez chorobowego a z chorobowym 589,12

Mały ZUS Plus

Po dwóch i pół roku, płacenia małego ZUS, można skorzystać ze wspomnianego Małego ZUS Plus przez 36 miesięcy, o ile spełni się kryteria przewidziane ustawą i nic się do tego czasu nie zmieni.

Inkubatory Przedsiębiorczości – „Startup”

W największym uproszczeniu Inkubatory wystawiają faktury a nie ta osoba. Osoba realizuje z Inkubatorem albo umowę o dzieło (brak ZUS) albo zlecenia (a wówczas płaci się ZUS i oszczędności są niewielkie), przy czym nie prowadzi taka osoba księgowości. Inkubator użycza niejako swojej osobowości prawnej za określoną miesięczną stała opłatą, a osoba realizuje swoje projekty, znajduje lub nie na nie zbyt w ten sposób zarabia.

I na koniec

Przedsiębiorca decydujący się na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne np. Małego ZUS tak samo Małego ZUS Plus (są one dobrowolne) lub innych ulg w opłacaniu składek, musi liczyć się z faktem, że ma to wpływ na jego wysokość np. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego czy opiekuńczego, że nie wspomnę o wysokości świadczenia emerytalnego.