Porady podatkowe
15.02.2016

Jak rozliczać zaliczki na podatek VAT przy deklaracjach kwartalnych?

Możliwość rozliczania się z fiskusem podatku VAT w systemie kwartalnym istnieje już od pewnego czasu. Zgodnie z nowymi ustawami o PIT i CIT, podatnicy nie muszą już składać deklaracji na podatek dochodowy, gdy wielu przedsiębiorców może korzystać z przywileju płacenia zaliczek na podatek dochodowy raz na kwartał, warto raz jeszcze przeanalizować tę kwestię.

Komu przysługuje prawo do rozliczania podatku VAT za okresy kwartalne?

 Prawo do rozliczania podatku VAT za okresy kwartalne przysługuje rolnikom ryczałtowym, którzy zrezygnowali ze zwolnienia z VAT oraz małym podatnikom w myśl art. 2 pkt. 25 ustawy, małym podatnikiem jest podatnik :

  1. a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800 000 euro,
  2. b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami powierniczymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 30 000 euro.

 Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego i zaokrągla do 1000 zł.

Jakie czynności należy wykonać, aby móc rozliczać VAT za okresy kwartalne?

 Podatnik, który spełnia wyżej wymienione warunki i chce rozliczać VAT za okresy kwartalne, powinien zawiadomić o swej decyzji, w formie pisemnej, naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie należy złożyć najpóźniej ostatniego dnia kwartału poprzedzającego kwartał, za który po raz pierwszy złoży deklarację kwartalną. Zawiadomienie składa się na druku “Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług” VAT-R. W zgłoszeniu należy:

  • zakreślić w poz. 32 kratkę 1 o treści “podatnik wybiera (wybrał) możliwość rozliczania się za okresy kwartalne”,
  • zakreślić w poz. 36 kratkę 2 informującą, że podatnik będzie składał deklarację VAT – 7 K,
  • w poz. 37 podać kwartał/rok, za który podatnik złoży pierwszą deklarację kwartalną.