Porady podatkowe
19.11.2015

Jak rozliczyć w KPiR zwrot towaru?

Zwrot towaru i związane z tą sytuacją formalności nastręczają wielu problemów osobom zajmującym się księgowością, nie wspominając nawet o osobach nie związanych zawodowo z branżą. Jeżeli mamy wątpliwości co do rozliczenia zwrotu towaru w księdze przychodów i rozchodów, biuro rachunkowe Kognitariat udzieli nam informacji zgodnych z obowiązującymi przepisami. Dzięki temu zyskamy pewność, że księgowość naszej firmy jest prowadzona w sposób prawidłowy.

Księga przychodów i rozchodów a zwrot towarów

Zwrot wcześniej zakupionego towaru przez klienta powoduje wiele komplikacji formalnych. Przede wszystkim chodzi o korektę w kpir. A konkretnie, o datę która powinna być zawarta na fakturze korygującej. Stanowiska są dwa i każde przedstawia pewien tok logicznego rozumowania. Pierwsze z nich mówi, że jeżeli zwrot towarów odbył się po określonym czasie od zakupu, faktura korygująca powinna być wystawiona z datą tego zwrotu, nie wcześniej. Drugie stanowisko wydaje się nie mniej słuszne. Zakłada bowiem, że nawet jeżeli zwrot odbył się w terminie późniejszym, cały czas odnosi się on do pierwotnej faktury, a więc czas rozliczenia powinien być podany taki jak na pierwszej fakturze.

Obecnie za obowiązujące stanowisko przyjmuje się stanowisko drugie, co przysparza wielu komplikacji z rozliczeniem. Niekiedy konieczne jest składanie korekty do rozliczenia podatkowego za dany rok, ponieważ faktura korygująca dotyczy poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Problemy z rozliczaniem zwrotów ze sprzedaży

Problemy z rozliczaniem zwrotów dotyczą wielu firm. Stanowisko organów podatkowych nie jest wystarczająco jasne, jeżeli chodzi o te kwestie. Sytuacja ta może prowadzić do wielu nieprawidłowości w rozliczeniach, a co za tym idzie kłopotów w przypadku kontroli skarbowej. Pomimo, że obydwa sposoby rozliczania są logiczne, tylko jeden z nich odzwierciedla stanowisko Urzędu Skarbowego. Żeby uniknąć problemów formalnych, warto byłoby w przypadkach niejasności korzystać z doradztwa profesjonalnego biura rachunkowego. Pomoże to zaoszczędzić wiele czasu i wątpliwości. Da osobom, które posiadają swoje firmy pewność, że ich księgowość jest prowadzona w profesjonalny sposób.

W zależności od towaru, który zostaje zwrócony obowiązuje inny czas, w którym klient może dokonać zwrotu. Czasem jest to dziesięć dni, często również znacznie dłuższy okres. Nierzadko zdarza się, że zwrot towaru ma miejsce w innym okresie rozliczeniowym. Kiedy klient zwraca towar do sklepu, otrzymuje zwrot pieniędzy, a tym samym zmieniają się wysokości przychodów, które uzyskaliśmy w poprzednim okresie rozliczeniowym. Jednak wcześniej nie mieliśmy pojęcia, że taki stan nastąpi. Wraz ze zwrotem towaru musimy dokonać korekty w księdze przychodów i rozchodów, co wiąże się z wieloma komplikacjami. Niedopełnienie tego obowiązku grozi jednak znacznie poważniejszymi konsekwencjami. Należy więc zastosować się do obowiązujących przepisów, żeby uniknąć późniejszych znacznie poważniejszych konsekwencji.

Jak sobie radzić z rozliczaniem zwrotów?

Obecne przepisy nie ułatwiają sytuacji osobom, które samodzielnie prowadzą swoje działalności. W przypadku zwrotu towaru pojawia się wiele niedogodności formalnych, z którymi trzeba sobie radzić. Najlepszym pomysłem wydaje się powierzenie księgowości swojej firmy profesjonalistom, którzy są biegli w tego typu postępowaniu. Jeżeli jednak chcemy zajmować się księgowością swojej firmy samodzielnie, pamiętajmy, że rozliczenie zwrotów powinno odnosić się do miesiąca, w którym została wystawiona pierwotna faktura. Nie jest to rozwiązanie najbardziej komfortowe. Prowadzi do konieczności wprowadzania wielu korekt w dokumentacji z poprzednich okresów. Jeżeli zwrotów jest więcej, więcej jest tym samym pracy i konieczności wprowadzania dodatkowych poprawek. Niewiele jednak można obecnie w tej sytuacji zrobić. Pozostaje mieć nadzieję, że sytuacja ta w przyszłych latach zostanie ułatwiona, a rozliczanie zwrotów towarów w księgach przychodów i rozchodów bardziej przejrzyste, zwłaszcza dla osób nie zajmujących się księgowością profesjonalnie.