Aktualności
01.12.2021

Jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną?

Przepisy prawa podatkowego nie dla wszystkich są jasne. Zdarza się tak, że podatnicy nie potrafią ich interpretować, przez co często nieświadomie popełniają błędy, które mogą ich narażać na konsekwencje prawno-finansowe. Istnieje jednak sposób, dzięki któremu można zabezpieczyć swoje interesy. Rozwiązaniem jest indywidualna interpretacja podatkowa, czyli specjalne pismo wydawane przez organ skarbowy w imieniu ministra finansów na wniosek podatnika. Indywidualna interpretacja chroni interes przedsiębiorcy oraz zwraca uwagę na jego indywidualną sytuację w odniesieniu do interpretacji przepisów. O tym, kto może się o nią ubiegać oraz jak ją uzyskać, piszemy poniżej.

Jak złożyć wniosek o indywidualną interpretację podatkową?

O uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby niemające stałego miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Polski. Otrzymanie decyzji wiąże się z koniecznością złożenia wniosku ORD-IN, który można pobrać ze strony internetowej Krajowej Informacji Skarbowej. Formularz należy uzupełnić, wpisując swoje dane oraz opisując zdarzenia, które mają zostać poddane interpretacji wraz z uzasadnieniem, jak można te kwestie rozwiązać. W przypadku niejasności warto skontaktować się ze sprawdzonym biurem rachunkowym takim jak np. nasze Biuro Rachunkowe Kognitariat, które oferuje pełne doradztwo podatkowe w Warszawie.

Po wypełnieniu wniosku można go złożyć w urzędzie skarbowym osobiście lub listownie. Dodatkową możliwością jest też przesłanie formularza w wersji elektronicznej. Warto przy tym pamiętać, że w ciągu 7 dni od złożenia wniosku należy uiścić opłatę w wysokości 40 zł na rachunek bankowy organu. Jeżeli złożony wniosek zawiera błędy, urząd cofnie go do poprawki. Wówczas podatnik ma 7 dni na jego poprawienie. Po ponownym złożeniu dokumentu i jego akceptacji, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozpatrzy wniosek i wyda decyzję. Na rozpatrzenie sprawy urząd ma 3 miesiące. Wydana interpretacja podlega kontroli sądowej. Kiedy podatnik nie zgodzi się z decyzją, może się odwołać, składając skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.