Porady podatkowe
15.02.2016

Jak wyliczyć świadczenie chorobowe w 2016r.?

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje każdemu pracownikowi, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W zależności od okoliczności zdarzenia, wynagrodzenie chorobowe ma różną wysokość.

Zasady obliczania wynagrodzenia chorobowego

Jeśli pracownik zachoruje i w związku z tym nie będzie mógł przyjść do pracy, przysługuje mu prawo do 80% wynagrodzenia podstawowego za każdy dzień nieobecności spowodowany chorobą lub koniecznością odosobnienia spowodowaną chorobą zakaźną.

Sposób wyliczenia wysokości świadczenia chorobowego przedstawiony zostanie na poniższym przykładzie:

Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Otrzymuje co miesiąc stałe wynagrodzenie w wysokości 3000 zł. Przez 7 dni przebywał na zwolnieniu lekarskim. Podstawą do obliczenia wysokości wynagrodzenia chorobowego jest średnia pensja z ostatnich sześciu miesięcy, które pracownik przepracował przed wystąpieniem choroby. W niniejszym przypadku jest to 3000 zł (bo co miesiąc wynagrodzenie było takie samo).

Do podstaw wyliczeń przyjmuje się, że miesiąc ma 30 dni, zatem wynagrodzenie miesięczne należy podzielić przez 30, a potem obliczyć 80% uzyskanej wartości. Otrzymany wynik będzie wysokością wynagrodzenia, jakie przysługuje pracownikowi za każdy dzień nieobecności w pracy, czyli:

3000 / 30 =100 zł

80% * 100 = 80zł

Za każdy dzień nieobecności przysługuje pracownikowi kwota: 80zł. Całkowita wysokość wynagrodzenia przysługująca pracownikowi z tytułu “zwykłej” choroby w naszym przypadku wynosi:

80 * 7 = 560zł

Maksymalny czas, przez który pracownik może otrzymać świadczenie chorobowe to 33 dni w ciągu roku kalendarzowego w przypadku pracownika do 50. roku życia oraz 14 dni roboczych w przypadku pracownika 50+.

W niektórych przypadkach pracownikowi przysługuje prawo do stuprocentowego świadczenia chorobowego. Ma to miejsce, jeśli:

– pracownik uległ wypadkowi w drodze do pracy, w pracy lub w drodze z pracy

– pracownica przeszła chorobę w czasie ciąży

– pracownik poddał się badaniom lekarskim przeznaczonym dla dawców komórek, tkanek i narządów lub poddał się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów (na podstawie art. 92 § 1 K.p.).

Jeśli choroba trwa dłużej, niż 14 lub 33 dni (zależnie od grupy wiekowej), wysokość świadczenia wyliczana jest na podstawie zasad określonych w odrębnych przepisach.

Biuro księgowe świadczenie chorobowe 2016 r

Wyliczenie wysokości świadczenia chorobowego przysługującego pracownikom jest zadaniem, na którym powinno się skupić biuro rachunkowe obsługujące daną firmę. W razie wątpliwości, warto zasięgnąć porady księgowości.