Aktualności
28.01.2022

Jak wznowić działalność gospodarczą?

Zawieszając działalność gospodarczą, należy pamiętać że w zależności od rodzaju zawieszenia, obowiązują nas inne kroki podczas wznawiania działalności. Przedsiębiorcy mogą zawiesić swoją działalność gospodarczą na czas nieokreślony, bądź czas określony, lecz w takim przypadku okres zawieszenia nie może być krótszy niż 30 dni. Będąc przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG i zawieszając działalność na czas określony, podczas czego wskazaliśmy datę wznowienia to nie musimy wypełniać żadnych dodatkowych dokumentów. W przypadku zawieszenia na czas nieokreślony konieczne będzie wypełnienie odpowiedniego formularza.

Jak wygląda wznawianie działalności gospodarczej?

W zależności od tego, w jaki sposób zawiesiliśmy działalność gospodarczą, czekają nas inne rodzaje formalności. Aby wszystko zostało załatwione szybko i poprawnie, a działalność mogła się wznowić jak najszybciej, warto zlecić opiekę nad naszą dokumentacją firmową i załatwianie tego rodzaju formalności pracownikom doradztwa finansowo-księgowego, orientującym się w aktualnych przepisach stanowiących o zasadach wznawiania działalności gospodarczej.

W przypadku planowania wzowienia działalności gospodarczej, która była zawieszona na czas nieokreślony należy złożyć wniosek do CEIDG. Podobne postępowanie jest konieczne w przypadku chęci zmiany daty planowanego wznowienia, umieszczonej w formularzu zawieszenia działalności na czas określony. Wniosek o wznowienie działalności gospodarczej może być złożony zarówno przed, jak i po planowanej dacie wznowienia. Dotyczy to tylko formularza, terminy formalności takich jak płatności powinny zostać dotrzymane.

W przypadku spółki cywilnej, będącej jednym z rodzajów działalności gospodarczej, sprawa wygląda nieco inaczej. Pierwszym etapem wznawiania działalności jest zgłoszenie tego w urzędzie statystycznym oraz urzędzie skarbowym, a dopiero wtedy należy przekazać informację o wznowieniu działalności do CEIDG, wypełniając stosowną część formularza. W razie błędów w formularzu urząd wzywa interesanta do poprawy i uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie zostaną wprowadzone poprawki, wniosek nie będzie rozpatrywany, a działalność nie zostanie wznowiona.