Porady podatkowe
19.11.2014

Jak zaoszczędzić na podatku i dochodzie w 2014 roku?

Zbliża się koniec roku kalendarzowego 2014 r., oraz podatkowego dla osób fizycznych oraz większości firm. Przeczytaj ekspercki artykuł na temat tego co zrobić by skorzystać z ulgi podatkowej.

Zbliża się koniec roku kalendarzowego 2014 r., oraz podatkowego dla osób fizycznych oraz większości firm. Polecamy więc zastanowić się nad ewentualną wpłatą w 2014 r., odpowiednich kwot, przez co będzie możliwym skorzystać z ulgi podatkowej, która w połączeniu z formą oszczędzania, może nam się przydać, gdy będziemy przechodzić na zasłużoną emeryturę. I choć dla wielu czytających, może się to wydawać odległa perspektywą a przez to mało znaczącą to jednak proponuję chwilę zastanowienia.

Mamy do wyboru wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), dające nam ulgę pomniejszającą nasz dochód w zeznaniu podatkowym rocznym, oraz indywidualne konto emerytalne (IKE), gdzie możemy uniknąć tzw. podatku belki od zgromadzonych i wypłacanych nam oszczędności z tego konta.

1. Wpłaty na (IKZE) – maksymalna kwota składki w 2014 r. wynosi 4.495,20 zł, a minimalna kwota składki wynosi 768 zł. Ustawodawca zlikwidował w 2014 r. indywidualne limity i każdy podatnik bez względu na wysokość dochodów może na IKZE wpłacić pełny obowiązujący w danym roku limit. Powyższe powoduje że roczna ulga podatkowa z tego tytułu dla osób z I progu podatkowego może wynieść 809,14 zł ale już dla osób z II progu 1.438,46 zł. Warto wiedzieć że ulga ta przyznana została również podatnikom rozliczającym się wg . podatku liniowego 19%.

Niestety, jest też tak, że o ile, czy to po zakończeniu okresu oszczędzania, lub w jego trakcie nastąpi (wypłata), zwrot środków zgromadzonych na tym koncie osobie oszczędzającej, tak samo osobie wskazanej na wypadek śmierci, wówczas wypłacone środki podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej (18 i 32%). Mamy więc tu klasyczne odroczenie płaconego podatku, co też stanowi pewnego rodzaju ulgę. Można i w tym przypadku jeszcze zminimalizować ów podatek, dokonując ratalnych wypłat, max przez 10 lat, a wówczas przy założeniu że nie ulegnie zmianie skala podatkowa, opodatkowanie może być wg tylko stawki niższej 18% a nie 32%.

Z kolei po zakończeniu umowy a więc osiągnięciu 65 lat przy min. 5 latach wpłat, nastąpi (wypłata) zwrot środków zgromadzonych na tym koncie, lub dokonana zostanie wypłata środków zgromadzonych na IKZE na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci, wówczas wypłacone środki podlegają jedynie zryczałtowanemu podatkowi w wysokości 10%. Unikamy więc podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatkowi belki.

2. Wpłaty na (IKE) – tu nie uzyskujemy co prawda na obniżeniu dochodu w zeznaniu rocznym, tylko oszczędzamy na tzw. „19% podatku belki” – max kwota wpłaty w 2014 r., to 11.238,- zł. (930 zł miesięcznie). Warunkiem jest jednak że nie dokonamy wypłaty środków z tego konta, przed uzyskaniem wieku emerytalnego (60 lat) lub uzyskaniu uprawnień emerytalnych i ukończenia 55 lat przy spełnieniu warunku oszczędzania przez min 5 lat, dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty, oraz w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej. W przypadku wcześniejszej wypłaty środków finansowych zgromadzonych na tym koncie nie unikniemy 19% podatku od zysków kapitałowych.

UWAGA:
Zarówno z IKE i IKZE mogą korzystać osoby fizyczne od ukończenia 16 roku życia. Transfer środków pomiędzy tymi kontami nie podlega opodatkowaniu. Zaleca się jednak przed podpisaniem umowy zapoznanie się z jej szczegółami, gdyż gromadzenie na nich środków finansowych jak i ich wycofanie jest obwarowane licznymi warunkami z którymi warto wcześniej się zapoznać.
W obu przypadkach (IKE i IKZE) zaletą jest niski koszt ich prowadzenia oraz fakt że zgromadzone na nich środki finansowe można dziedziczyć a spadkobiercy nie zapłacą podatku od spadku i darowizn z tym że w przypadku IKZE, tylko o ile po śmierci oszczędzającego środki przekazane zostaną na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) osoby uprawnionej.

Kolejne ulgi o których warto pamiętać aby móc z nich skorzystać w zeznaniu rocznym za 2014 r. to:

3. Darowizny na cele organizacji pożytku publicznego (jest to szerszy krąg organizacji pożytku publicznego niż tych od których odliczamy 1% od naszego podatku) – dzięki czemu możemy odliczyć 6% osoby fizyczne a 10% osoby prawne od wykazanego dochodu (mogą to być pieniądze lub rzeczy) – z tym że muszą być przekazane do 31.12.2014 r.

4. Krwiodawstwa – (130 zł za 1 litr krwi) – do wysokości 6% wykazanego dochodu i dotyczy tylko osoby fizycznej – z tym że przy wyliczaniu limitu sumuje się wszystkie darowizny i krew musi zostać oddana do końca 2014 r.

5.Kultu religijnego – 6% osoby fizyczne a osoby prawne 10% dochodu – z tym że łączna kwota odliczeń z ww. tytułów o których mowa (w punk 3 do 5), nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu i musi być przekazane do 31.12.2014 r.

6. Na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą – bez limitu – ( osoby fizyczne i prawne) ale warunek to przelew pieniędzy na konto do końca 2014 r. oraz że uzyskamy sprawozdania od kościoła o ich wydatkowaniu w okresie 2 lat od przekazania pieniędzy. O ile sprawozdania nie otrzymamy w ww. okresie, pozostaje skorygowanie zeznania i odliczenie w ramach limitu 6% lub 10% dochodu.