Komentarze
15.02.2016

Jaki jest dodatek za pracę w nocy?

Za pracę w godzinach nocnych, każdemu pracownikowi przysługuje specjalny dodatek do każdej przepracowanej godziny w porze nocnej. Wysokość tego dodatku wynosi 20% stawki godzinowej, która wynika z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwota dodatku za pracę w nocy, która wskazana jest przez odpowiednie przepisy kodeksu pracy są wielkościami minimalnymi. W praktyce oznacza to, że pracodawcy mogą przyznawać swoim pracownikom pracującym w godzinach nocnych wyższe dodatki. Dodatek za pracę w nocy jest obowiązkowy i każdy pracownik, który przepracował w nocy choćby 1 godzinę ma prawo do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia.

Jak prawidłowo ustalić dodatek za prace w nocy?

Aby prawidłowo ustalić dodatek za prace w nocy, należy podzielić minimalne wynagrodzenie za pracę przez liczbę wszystkich godzin, które przypadają pracownikowi do przepracowania w danym miesiącu. Wynik ten następnie należy pomnożyć przez stawkę dodatku (20%), dzięki czemu wyliczymy dokładną stawkę godzinową dodatku. Ostatni krok polega oczywiście na pomnożeniu stawki godzinowej przez sumę wszystkich godzin, w których to pracownik przepracował w danym miesiącu w porze nocnej.

Pora nocna

Pora nocna zgodnie z art. 1517 § 1 k.p. obejmuje 8 godzin, pomiędzy godzinami 21.00 – 7.00. Pracodawcy zobowiązani są określić dokładnie swoim pracownikom, na które 8 godzin przypadać będzie pora nocna i każdemu pracownikowi pracującemu w tym przedziale czasowym, wypłacać odpowiednio wyższe wynagrodzenie. Warto wspomnieć również i o tym, że pracodawcy nie mają obowiązku wypłacania swoim pracownikom dodatkowego wynagrodzenia w sytuacji kiedy są oni zatrudnieni w systemie pracy zmianowej. Przykładowo pracownikom którzy pracują 12 godzin w nocy, a następnie otrzymują 24 godziny czasu wolnego nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Biuro księgowe praca w nocy dodatek

Jeżeli nie potrafią Państwo dokładnie obliczyć dodatku za pracę w porze nocnej swoim pracownikom, to najrozsądniejszym wyjściem jest skorzystanie z fachowej pomocy profesjonalnych biur księgowych. Na naszym rynku dostępnych jest również bardzo wiele programów komputerowych, które pomogą Państwu obliczyć dodatek za pracę w porze nocnej.

na podstawie:

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)