Porady podatkowe
22.02.2016

Jakie są zmiany i zasady udzielania urlopu rodzicielskiego w 2016 r.?

Wraz z nadejściem Nowego Roku rodziców, korzystając już z urlopów macierzyńskich i/ lub rodzicielskich, a także tych oczekujących potomków, czekały zmiany w tym zakresie. I tak, osoby, które w dniu 2 stycznia 2016 roku już przebywały na którymkolwiek z ww. urlopów obowiązują regulacje okresu przejściowego. Natomiast osoby, które zostały rodzicami po 2 stycznia br., podlegają już nowym przepisom, będącym odpowiedzią na oczekiwania rodziców, jak i potrzeby ich nowonarodzonych dzieci.

Ile urlopu rodzicielskiego po zmianach?

Przede wszystkim wskazać należy, że dodatkowy urlop macierzyński od 2 stycznia 2016 r. połączony jest z urlopem rodzicielskim. I tak, po urlopie macierzyńskim można skorzystać z 32- tygodniowego urlopu rodzicielskiego (przy urodzeniu jednego dziecka, a w przypadku co najmniej dwojga- 34- tygodniowego). Można go wykorzystać w czterech, a nie jak do tej pory trzech, częściach, przy czym nie muszą one wynosić minimum 8 tygodni, ale pierwsza część urlopu nie może być krótsza niż okres 6 tygodni. Ponadto połowę urlopu, tj. 16 tygodni, można wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy szósty rok życia.

Co istotne, nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie urlopów rodzicielskich, wydłuża okres, w którym trzeba złożyć wniosek o urlop rodzicielski z dodatkowym macierzyńskim z 14 do 21 dni po porodzie. Także w przypadku późniejszych wniosków o urlop rodzicielski należy go złożyć na minimum 21 dni przed planowym rozpoczęciem urlopu.

Jakie zmiany ponadto?

Urlop rodzicielski zmiany obejmuje także w przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy. Do tej pory łączenie obydwu nie wydłużało czasu trwania urlopu, natomiast od stycznia tego roku urlop rodzicielski wydłuża się proporcjonalnie do przepracowanego czasu, a więc łączyć pracę z urlopem można przez maksymalnie 64 (dla jednego urodzonego dziecka) lub 68 tygodni (dla minimum 2 urodzonych dzieci podczas jednego porodu).

Od stycznia 2016 roku zmianą jest także możliwość dzielenia się rodziców urlopami i zasiłkami za nie, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia. Ponadto pracujący ojciec dziecka (lub inny członek najbliższej rodziny) ma prawo do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, jeżeli niepracująca w momencie porodu matka dziecka rozpocznie pracę na co najmniej pół etatu.

Urlop rodzicielski zmiany to również urlop ojcowski, który można podzielić na dwie części i wykorzystać go do ukończenia przez dziecko dwóch lat (nie jak dotychczas roku) czy tzw. „opieka na dziecko”, którą można dzielić na pojedyncze godziny. To także na przykład możliwość skorzystania z urlopu wychowawczego do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.

Reasumując wskazać należy, iż lista zmian jest znacznie dłuższa od tej przedstawionej powyżej, jednak nie sposób w tym miejscu omówić ich wszystkich. Jednak należy mieć nadzieje, że wprowadzone zmiany, zgodnie z ich założeniem, pozytywnie wpłyną na rozwój najmłodszych obywateli, dla których to rodzice w pierwszych latach życia są najważniejsi i to oni determinują w dużej mierze fakt kim i jakim dorosłym będzie ich dziecko.