Aktualności
18.02.2022

JPK a zawieszenie działalności gospodarczej

JPK, czyli jednolity plik kontrolny jest działaniem pozwalającym na usprawnienie pracy organów podatkowych. Dzięki wprowadzaniu JPK ustandaryzowano dane elektroniczne przekazywane do urzędów podatkowych, co pozwala na błyskawiczne przeprowadzenie czynności kontrolnych i sprawdzających. Jednolity plik kontrolny ma wpływ na łatwiejsze wykrycie i zidentyfikowanie nieprawidłowości w zakresie rozliczeń podatku VAT. Wysyłanie JPK jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Osoby zawieszające swoją firmę w wielu przypadkach nie wiedzą, czy powinny nadal odsyłać JPK mimo zerowych przychodów, czy ze względu na zawieszenie działalności gospodarczej są zwolnione z tego obowiązku.

Czy osoby zawieszające działalność gospodarczą mają obowiązek składania JPK?

Większość podatników zawieszających swoją działalność gospodarczą jest zwolniona z obowiązku przesyłania JPK, jednak istnieją pewne wyjątki które mimo zawieszenia działalności nadal są w obowiązku wysyłania JPK do urzędu skarbowego. Najlepszym rozwiązaniem jest skonsultowanie się z biurem księgowym, gdzie doświadczeni pracownicy będą w stanie doradzić nam jak postąpić, aby wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z prawem i obowiązującymi ustawami.

W 2018 roku obowiązek składania JPK dotyczył wszystkich podatników VAT, za wyjątkiem tych osób, które w pełni korzystały ze zwolnienia przedmiotowego i podmiotowego VAT. Od 1 października 2020 roku obowiązują nowe wytyczne dotyczące JPK rozliczanych miesięcznie i kwartalnie, które powinny być wysłane nie później niż 25 dnia miesiąca. Zgodnie z nowymi wytycznymi podatnik, który zawiesił działalność gospodarczą i nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku przesyłania JPK wraz z deklaracją za okres, przez który przedsiębiorstwo było zawieszone.

W kilku przypadkach mimo zawieszenia działalności gospodarczej konieczne jest złożenie pliku JPK wraz z deklaracją. Dotyczy to podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary w zakresie których są podatnikami. Obowiązek wysłania JPK dotyczy również okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania danej działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego, a także okresów rozliczeniowych. Za które podatnik powinien rozliczyć podatek z tytułu wykonywania działań objętych opodatkowaniu oraz za które powinien dokonać korekty podatku naliczonego.