Aktualności
18.06.2021

Kasy fiskalne online od 1 lipca – kto musi je zainstalować?

Szanowni Państwo,

Przypominam, że zbliża się kolejny ważny termin dla kolejnych grup podatkowych, z uwagi na obowiązek prowadzenia przez nich sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online od 1 lipca br.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii tylko do dnia 30 czerwca 2021 r.  Tym samym od 1 lipca br. przedsiębiorcy którzy świadczą usługi:

  • fryzjerskie,
  • kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • budowlane,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawniczych,
  • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu,

muszą rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online od 1 lipca 2021 r.

Dobra wiadomość jest taka, że niektórzy z ww. przedsiębiorców, mogą jeszcze złożyć wniosek i starać się o przesunięcie terminu instalacji kasy fiskalnej, z uwagi na ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Wniosek o przesuniecie terminu instalacji kasy fiskalnej, składa się do właściwego dla siedziby podatnika urzędu skarbowego, przy czym, aby był skuteczny, należy podać nowy termin instalacji kasy oraz powołać się np. na własną trudną sytuację ekonomiczną spowodowaną np. epidemią COVID-19.

Oczywiście przedsiębiorcy wymieniający kasy, mogą skorzystać z ulgi podatkowej na zakup kas, która wynosi obecnie 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku VAT), nie więcej jednak niż 700 zł

Przypomnę że od 1 stycznia 2020 r. r. kasy online są wymagane na stacjach benzynowych, sprzedaż gazu do napędu samochodów, w warsztatach motoryzacyjnych, w tym w punktach wulkanizacji.

Od 1 stycznia 2021r. kasy online są wymagane w gastronomii i hotelarstwie, w tym usługach krótkotrwałego zakwaterowania,  handlu węglem i innymi stałymi paliwami.

Dodam też, że tylko do końca 2022 r., będzie można kupić kasę tradycyjną z elektronicznym zapisem kopii.

Od 2023 r. sprzedawane będą już tylko i wyłącznie kasy online.

Co do kas fiskalnych dotychczas użytkowanych przez podmioty nieobjęte ww. obowiązek zainstalowania kas online, można z nich będzie korzystać do czasu ich wyeksploatowania, lub wymiany pamięci fiskalnej.