Aktualności
01.12.2018

PESEL musi mieć każdy pracownik-cudzoziemiec

Zbliża się czas rozliczeń za 2018 r. a od 1 stycznia 2018 r., każdy obcokrajowiec mieszkający w Polsce musi mieć do tych rozliczeń nr PESEL.

Od 2018 PESEL co do zasady każdy cudzoziemiec dostanie na swój wniosek, który musi być złożyć w urzędzie gminy na terenie której znajduje się siedziba pracodawcy cudzoziemca, ewentualnie w gminie miejsca zameldowania – o ile cudzoziemiec jest zameldowany. Tylko cudzoziemiec który jest zameldowany w Polsce na pobyt stały lub czasowy – PESEL dostaje z urzędu.

Dopełnienie ww. formalności (uzyskana PESEL przez cudzoziemca) jest bardzo istotne z uwagi na ich duża liczbę osób pracujących w Polsce a więc obowiązku płatnika sporządzenia PIT-11 za 2018 r., którego termin sporządzenia został skrócony z dwóch do jednego miesiąca a wiec należy go przygotować i przesłać pracownikom oraz do US najpóźniej do 31 stycznia 2019 r. (tak samo PIT-8C – dla przychodów z innych źródeł). Obecnie nie można w PIT-11 wskazywać nr paszportu.

PESEL jest od 2018 r. identyfikatorem niezbędnym do rozliczeń podatkowych cudzoziemców (nieprowadzących działalności gospodarczej).

Ponadto, wszyscy płatnicy (zakłady pracy) zostali objęci obowiązkiem elektronicznej wysyłki informacji podatkowych dla zatrudnionych osób. Wynika to z faktu wprowadzenia nowej usługi Krajowej Administracji Skarbowa „Twój e-PIT”, która ma być dostępna już od 15 lutego 2019 r.