Porady podatkowe
12.02.2015

Kiedy należy płacić VAT?

Słowo VAT działa na przedsiębiorców jak magnes. Gdy tylko pojawia się to słowo w mediach w kontekście zmian, nadstawiają oni swoje uszy, aby być na bieżąco i wiedzieć, co ich czeka. W Polsce VAT obowiązuje od roku 1993, ale wielu przedsiębiorców nadal nie wie, kiedy go płacić, a kiedy nie. Całe szczęście, że mogą oni liczyć na pomoc specjalistów z biur rachunkowych.

Czym jest VAT?

VAT to po prostu podatek, który jest liczony od towarów i usług. Dotyczy on każdego człowieka, bez względu na to czy jest przedsiębiorcą czy zwykłym konsumentem dokonującym zakupów. Doliczany jest on bowiem do każdej transakcji i w zasadzie cały jego ciężar jest przerzucony na konsumenta. Od czego zależy wysokość podatku VAT? W zasadzie od całego etapu produkcji, gdyż każdy etap, w którym podnoszona jest wartość danego przedmiotu, podnosi VAT. O podatku VAT mówi się, że jest on podatkiem pośrednim, gdyż opłaca go każdy z nas, ale nie bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym, lecz opłacamy go dokonując transakcji. Na co jest przeznaczony podatek VAT? Stanowi od dochód państwa.

Wysokość podatku VAT

Wysokość podatku VAT ustala się na okres 36 miesięcy czyli na 3 lata. Obecnie obowiązujące stawki VAT wynoszą od 0% do 23%.

0% – dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz eksportu towarów;

5% – ten próg określa się jako stawkę obniżoną i dotyczy ona m.in. żywego inwentarza, a także produktów rolnych;

8% – tą stawka objęte są wszelkie usługi budowlano-montażowe, remonty, prace konserwacyjne w budownictwie mieszkaniowym, wszelkie obiekty budownictwa mieszkaniowego z wyłączeniem lokali usługowych, a także podatkowi w tej wysokości podlegają niektóre usługi gastronomiczne;

23% – najwyższy próg, ale tak naprawdę to on jest stawką podstawową.

Kiedy należy płacić VAT?

Wiemy już, że podatek VAT płaci każdy z nas nawet podczas zakupów spożywczych. Przedsiębiorcy mogą się jednak ubiegać o zwrot podatku VAT. Opłacając podatek, płaci on wysokość, która jest zależna od sprzedaży. Jego zwrot następuje natomiast, jeśli został on opłacony we wcześniejszych etapach obrotu.

Pozostaje teraz proste pytanie: kiedy przedsiębiorca powinien opłacić VAT? Wtedy, kiedy wartość sprzedaży w roku ubiegłym podatkowym przekroczyła 150 tysięcy złotych. Jeśli jest oni niższa niż ta kwota, przedsiębiorca może się ubiegać o zwolnienie z jego opłacenia. Dzięki temu też nie będzie konieczne składanie przez niego deklaracji podatkowych. A co jeśli dopiero zaczynamy naszą działalność? O zwolnieniu mogą myśleć Ci, którzy szacują, że przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty 150 000 złotych. Warto pamiętać, że do kwoty tej nie wlicza się kwoty podatku. W pierwszym roku działalności wartość sprzedaży liczymy zatem w odpowiednich proporcjach do okresu, przez który prowadzimy działalność.

Jeśli jednak wartość sprzedaży przekroczy ten próg, następuje automatyczne utracenie zwolnienia od opłaty podatku. Obserwując dokładnie swoje przychody, i widząc, że próg ten może zostać przekroczony, może sami wystąpić z rezygnacją ze zwolnienia. Odbywa się to drogą pisemną, w formie zawiadomienia kierowanego do naczelnika urzędu skarbowego. Pismo takie powinniśmy złożyć przed rozpoczęciem miesiąca, w którym ma nastąpić rezygnacja ze zwolnienia. Dla nowych przedsiębiorców takie zwolnienie należy złożyć przed dniem, który będzie pierwszym dniem wykonywanej czynności.

Nasi klienci pytają nas czasem, czy fakt, że opłacają oni podatek VAT, ma wpływ na wynagrodzenie. Tak. Jeśli będzie ono rozliczane na fakturze, to zapis o tym powinien znaleźć się w zawieranej umowie. Wtedy zamieszczamy informację, że wynagrodzenie netto wynosi, np. 1000 złotych + VAT (zgodnie z obowiązującą stawką).

Nikt nie mówił, że tematyka podatku VAT jest łatwa i przyjemna. Zdajemy sobie sprawę z tego, że przedsiębiorcy mogą się gubić przy jego odliczaniu. Dlatego zamiast błądzić w ciemnościach, zapraszamy do skorzystania z usług naszych doradców podatkowych z biura kognitariat.pl. Pomożemy i wytłumaczymy, a co najważniejsze: odliczymy VAT.