Aktualności
04.05.2017

Od 1 maja 2017 kobiety w ciąży mogą dłużej pracować przy monitorze

Od 1 maja 2017 r. kobiety w ciąży mogą pracować przy monitorze ekranowym maksymalnie do 50 minut w ciągu każdej godziny, z zapewnieniem co najmniej 10-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy, przy nieprzekraczaniu 8 godzin łącznego czasu pracy w ciągu doby.

Podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z 3.04.2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U. poz. 796)

Obecnie (do końca kwietnia 20147) kobiety w ciąży nie mogą obsługiwać monitorów ekranowych powyżej 4 godzin na dobę.