Pani Marzena Kaczmarska została wpisana na listę doradców podatkowych. Certyfikat ten potwierdza uprawnienia Pani Marzeny do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego. Pani Marzena może więc udzielać porady, opinie i wyjaśnienia z zakresu obowiązków podatkowych, prowadzenia ksiąg podatkowych, sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielania pomocy w tym zakresie.

Na listę doradców podatkowych mogą zostać wpisane wyłącznie te osoby, które spełniają określone warunki. Osoba taka powinna posiadać:
-pełną zdolność do czynności prawnych,
-wyższe wykształcenie,
-dwuletnią praktykę zawodową,
-zdać egzamin na doradcę podatkowego,
-nieskazitelny charakter.

Decyzję o wpisie na listę podejmuje Krajowa Rada Doradców Podatkowych.
doradztwo-podatkowe