Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Pani Marzena Kaczmarska została wpisana na listę doradców podatkowych. Certyfikat ten potwierdza uprawnienia Pani Marzeny do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego. Pani Marzena może więc udzielać porady, opinie i wyjaśnienia z zakresu obowiązków podatkowych, prowadzenia ksiąg podatkowych, sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielania pomocy w tym zakresie.

Na listę doradców podatkowych mogą zostać wpisane wyłącznie te osoby, które spełniają określone warunki. Osoba taka powinna posiadać:
-pełną zdolność do czynności prawnych,
-wyższe wykształcenie,
-dwuletnią praktykę zawodową,
-zdać egzamin na doradcę podatkowego,
-nieskazitelny charakter.

Decyzję o wpisie na listę podejmuje Krajowa Rada Doradców Podatkowych.
doradztwo-podatkowe