AktualnościBez kategorii
16.12.2019

Kto nie musi rejestrować się w BDO?

W uzupełnieniu informacji  jaką wcześniej przesyłałem o obowiązku rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami – dalej BDO, w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2019 r., wskazywałem, że dotyczy to praktycznie 100% podmiotów gospodarczych. Każdy bowiem podmiot gospodarczy generuje odpady inne niż komunalne takie m.in. jak puste tonery do drukarek, zepsute żarówki/świetlówki, sprzęt elektroniczny itd., które należy składować i utylizować w indywidualny sposób.    

Spieszę zatem uzupełnić moją informacje, że w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r., w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów takich odpadków i ich ilości rocznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1431) znajdziemy niewielki co prawda ale zawsze, wykaz rodzajów odpadków i ich ilości co do których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadowej, a tym samym przedsiębiorca wytwarzając odpady wymienione w tym ww. rozporządzeniu i w ilościach tam wskazanych – nie musi rejestrować się w rejestrze BDO.

Wymieniono ww. rozporządzeniu m.in. odpady o kodzie 16 02 14 – tj. Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, pod którymi co do zasady są klasyfikowane zużyte tonery. Rozporządzenie wyznacza dla nich limit do 5 kg w skali roku (Mg 0,005) – wskazuje się na jednostkę Mg (megagram) – a wiec jednostkę równą jednemu milionowi gramów (1 000 000 g) – 1 tona.

Tym samym o ile nie przekroczymy wskazanej ilości, nie ma konieczności prowadzenia ewidencji odpadowej a wytwarzając takie odpady, oraz inne wymienione ww. rozporządzeniu w ilościach tam wskazanych, nie musimy rejestrować się w rejestrze BDO w odniesieniu do tych odpadów.

O ile jednak będziemy wytwarzać inne niż wymienione ww. rozporządzeniu odpady, lub zostaną przekroczone w stosunku do tych wymienionych w rozporządzeniu wartości, wówczas zaistnieje obowiązek rejestracji w BDO. Poniżej dla ułatwienia podaje tabelarycznie pełny ich wykaz, bo jest ich tylko 18 pozycji i proponuję się z nim dokładnie zapoznać.