AktualnościBez kategorii
02.12.2019

Kto wytwarza odpady rejestracja w BDO!

Kto wytwarza odpady inne niż komunalne (a uwaga wytwarza je praktycznie 100% podmiotów gospodarczych), to taki podmiot ma bezwzględny obowiązek dokonać rejestracji firmy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – dalej BDO, w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2019 r.  https://bdo.mos.gov.pl/

Za brak rejestracji ww. bazie BDO do końca 2019 r. (o ile firma ma taki obowiązek), spowoduje, że po 1 stycznia 2020 r., żadna koncesjonowana firma w zakresie odbioru odpadów innych niż komunalne, nie odbierze tych odpadów, a Inspektorat Środowiska może nałożyć bardzo wysokie kary finansowe do 1 mln zł.

Wydawać by się mogło, że powyższy obowiązek dotyczy dużych firm produkcyjnych, ale nic bardziej mylnego. Wystarczy że wytwarzamy odpady inne niż komunalne (a więc np. pozbywamy się zużytego tuszu do drukarek, wymieniamy żarówki, sprzęt elektroniczny, sprowadzamy towar do Polski w opakowaniu (importerzy), a mamy obowiązek rejestracji w bazie BDO.

Na ww. stronie BDO można sprawdzić, które firmy mają obowiązek rejestracji oraz wskazuje się tam listę przykładowych podmiotów zobowiązanych do uzyskania wpisu do Rejestru BDO i tak np.,: są tam wymienione sklepy spożywcze, firmy budowlane i remontowe, gabinety lekarskie, stomatologiczne, kosmetyczne, zakłady fryzjerskie, importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach, zakłady produkcyjne itd.

Tak więc obowiązek rejestracji jak informowałem, dotyczyć będzie praktycznie 100% firm wytwarzających odpady inne niż komunalne (a komunalne przypomnę to odpady domowe), w świetle przepisów Ustawyz dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 t.j. – z póź. zm.).  

Po zarejestrowaniu w elektronicznym systemie BDO zostanie nadanym numer rejestrowy BDO, który Uwaga musi być podawany (od 1 stycznia 2020 r.) na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO w tym na fakturach i paragonach.

Jedynie na dokumentach kadrowych i związanych z bieżącą obsługą administracyjną i funkcjonowaniem biura firmy, dokumentów przekazywanych do urzędu skarbowego, pozostałych dokumentach nie związanych bezpośrednio z działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO – nie trzeba podawać numeru BDO. To istotna kwestia, bo za brak numeru również grożą kary finansowe.

Z kolei kartę przekazania odpadów trzeba będzie każdorazowo wprowadzić do systemu BDO, wskazując firmę, która odbierze lub odebrała odpady i w ten sposób ustawodawca liczy, że cała historia zużytych np. tonerów czy innych opakowań będzie do sprawdzenia, przy czym, to my musimy za to zapłacić takiej firmie – ale o tym się nie informuje w ustawie.  

UWAGA

System elektroniczny BDO jest ogólnie dostępny i bardzo łatwo w nim sprawdzić, czy dany podmiot jest tam zarejestrowany, a Min. Środowiska zachęca do powiadamiania o braku rejestracji po 1 stycznia 2020 r.   

Cel jest szlachetny bo Min. Środ., jak twierdzi, chce wyłapywać tych którzy wyrzucają śmieci w sposób niekontrolowany, pytanie tylko czemu znowu naszym kosztem, poprzez nakładanie kolejnych biurokratycznych i finansowych obowiązków, co do których o ile się ich nie wypełni, lub pomyli – nakładane będą wysokie kary.