AktualnościTSUE
20.05.2019

Bardzo ważny wyrok TSUE – kupowanie paliwa kartami paliwowymi kupionymi od pośredników to spore wyzwanie

Bardzo modnym i wygodnym było i nadal jest kupowanie paliwa kartami paliwowymi. Niestety okazuje się że trzeba wiedzieć od kogo kupujemy takie karty i co wynika z umowy?

Otóż nie wszystkie karty paliwowe dają prawo do odliczenia VAT.

I tak, te nabyte bezpośrednio od koncernu paliwowego jak najbardziej tak, ale już te kupione przez pośrednika nie (jest to wówczas usługa finansowa), a ta jest zwolniona z VAT, chyba że umowa była/jest tak skonstruowana, że daje takiemu pośrednikowi możliwość m.in., wpływ na cenę paliwa, warunki jego nabycia, czy składanie reklamacji – po prostu z umowy musi wynikać, że każda strona takiej transakcji dysponuje towarem jak właściciel.

Takie ww. wnioski płyną z wyroku TSUE z 15 maja 2019 r., (sygn. C-235/18), w sprawie Vega International Car Transport and Logistic – Trading.

Należy zatem mieć na uwadze, bo firmy oferujące bezgotówkowe zakupy na stacjach benzynowych co do zasady kredytują jedynie klientów kupujących paliwo za pomocą ich kart, a tym samym (jak wskazuje ww. wyrok TSUE) jest to usługa finansowa, ta z kolei jest zwolniona z VAT. Taki pośrednik jak i przyjmujący karty paliwowe nie mieli/nie maja, wówczas prawa odliczać VAT od takich transakcji.

Podkreślam – mowa w tym ww. wyroku TSUE o sytuacji, w których udział biorą co najmniej trzy podmioty: koncern paliwowy, podmiot udostępniający karty paliwowe oraz ich użytkownicy, a przy tym, umowa jest tak skonstruowana (przez emitenta kart), że nie bierze on odpowiedzialności za sposób kształtowania ceny towarów/paliwa, warunki nabycia towarów/paliwa przez nabywcę kart, nie jest on również stroną reklamacji zakupionego towaru/paliwa.

Tu należy bowiem dodać iż zgodnie z orzecznictwem TSUE tak samo NSA, aby transakcja co najmniej trzech podmiotów (tu: koncern paliwowy, podmiot udostępniający karty i odbiorca kart), mogła być uznania za transakcje łańcuchową, co jest dopuszczalne i możliwe, a nie finansową (tylko ta pierwsza przypomnę daje prawo do odliczenia VAT stronom transakcji), nie jest konieczne, aby towar/paliwo, zostało fizycznie wydane każdemu kolejnemu nabywcy. Jest jednak niezbędne i konieczne aby z umów wynikało, że strony takich umów dysponują towarem jak właściciel. Każdy uczestniczący w łańcuchu transakcyjnym, powinien mieć wpływ na istotne elementy transakcji (cenę, warunki sprzedaży, reklamacje itp.), a tym samym, był jej aktywną stroną, a nie jedynie sprzedającym (w tym przypadku karty paliwowe), nie biorąc przy tym żadnej odpowiedzialności z tytułu sprzedaży towaru/paliwa i nie mając na tą sprzedaż żadnego wpływu.