Odwołania, skargi, apelacje
22.01.2007

PDOF – Kwalifikacja podatkowa poniesionych wydatków

Prezentujemy sprawę dotyczącą kontroli skarbowej i wydanej w związku z nią decyzji o złym księgowaniu wydatków i ich kwalifikacji podatkowej. Michał Kaczmarski, pracownik biura Kognitariat z Warszawy, złożył stosowne odwołanie udowadniając tym samym, że przeprowadzona kontrola wydała mylne i niesprawiedliwe dla Klienta wnioski. Dzięki jego interwencji sprawa zakończyła się pomyślnie dla podatnika.

U podatnika, korzystającego z usług naszego biura księgowo-podatkowego Kognitariat, przeprowadzono kontrolę podatkową za 2003 r. Na jej podstawie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawa-Wola wydał decyzję (znak US.40/DFI/4110-237/II/2006), która kwestionowała sposób zakwalifikowania poniesionych przez podatnika wydatków. Szacowane były one na kwotę 20.000 zł. Do protokołu kontroli zostały złożone wyjaśnienia – tak ustne, jak i pisemne, jednak nie były one wystarczające dla Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Niesprawiedliwa decyzja szczególnie uderzała w biuro Kognitariat, ponieważ to nasi pracownicy dokonywali kwalifikacji podatkowej i właściwego księgowania poniesionych i udokumentowanych wydatków omawianej spółki.

Sporne wydatki, które stały się przyczyną niesprawiedliwej decyzji, to:

wydatki udokumentowane paragonami, księgowane na podstawie poleceń księgowania, zgodnie z ustawą o rachunkowości,
wydatki poniesione w związku z użyczeniem leasingowanego samochodu,
wydatki poniesione na zakup paliwa do samochodu będącego środkiem trwałym, udokumentowane fakturą VAT – z tym że wystąpiła tu pomyłka pisarska w jednej cyfr numeru rejestracyjnego samochodu,
wydatki udokumentowane fakturami VAT, od których nie został odliczony podatek VAT z uwagi na upływ terminu do jego odliczenia, które to wydatki zaliczono w związku z tym do kosztów podatkowych w kwotach brutto (stan prawny 2003 r).
Biuro Kognitariat przekonane o swoim właściwym postępowaniu i prawidłowo przeprowadzonych usługach, zdecydowało się złożyć odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Sporządził je Michał Kaczmarski, specjalista od prawa podatkowego i gospodarczego. Dzięki jego argumentacji, dnia 22 stycznia 2007 roku, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał decyzję (znak 1401/BF-I/4117-326/06/JC) orzekającą o uchyleniu wcześniej wydanej, niesprawiedliwej decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Warszawa-Wola. Sprawa zakończyła się pomyślnie dla podatnika.

Biuro Kognitariat zajmuje się sporządzaniem odwołań, skarg i apelacji, jeśli stwierdzi wyraźne podstawy do ich złożenia. Jeśli uważasz, że kontrola podatkowa przeprowadzona w Twojej firmie wydała niekorzystną i niesprawiedliwą decyzję – zgłoś się do biura księgowo-podatkowego Kognitariat. Zajmujemy się interpretacją prawa i przygotowaniem odpowiedniej argumentacji i nie tylko. Odwiedź naszą siedzibę w Warszawie i sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić. Znajdziesz nas w Śródmieściu, na Starym Mieście, blisko dzielnic, takich jak:

  • Żoliborz,
  • Wola,
  • Mokotów,
  • Praga.