KomentarzeLeasing po zmianachOsoby fizyczne – PDOFPodatek CIT
09.05.2019

Leasing samochodu osobowego

Ukazała się pierwsza znana mi interpretacja z dnia 15 kwietnia 2019 r., dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB1-3.4010.1.2019.2. MO, potwierdzająca, że można zaliczyć w koszty podatkowe wartość samochodu osobowego powyżej 150 tys. zł., z tym że musi on zostać wzięty w leasing operacyjny na kwotę np. 150 tys. zł a następnie wykupiony za pozostałą wartość a więc np. kolejne 150 tys. zł. (wartość samochodu leasingowanego np. 300 tys. zł.)

Co prawda do podatkowych kosztów zaliczamy po zmianie przepisów tylko 50% z rat leasingowych samochodu wartego właśnie 300 tys. zł, a więc 75 tys. zł, (150.000 zł : 300.000 zł x 100%), z tym, że o ile po zakończeniu leasingu wykupimy ten samochód za pozostałe 150 tys. zł i będziemy go amortyzować przez min. 30 miesięcy, to do podatkowych kosztów zaliczymy łącznie 225 tys. zł.

Jedyny mankament to taki, że samochód musi by w naszym posiadaniu przez co na mniej 54 miesiące (24 leasing + 30 amortyzacja).

Jest to jednak ewidentna korzyść finansowa wyższa o 75 tys. zł niż gdybyśmy dokonali zakupu takiego samochodu za 300 tys. zł, tak samo go leasingowali a na podatku o ile płacimy 19% (PIT/CIT) można wówczas zaoszczędzić 14 250 zł.

Dyrektora KIS, potwierdził tym samym, że w tej sprawie (wykupu samochodu po zakończeniu leasingu) nic się nie zmieniło a więc, że leasing samochodu i jego wykup, to dwie odrębne transakcje – tak też było to interpretowane przed zmianą przepisów.

Wcześniej bo 11 lutego 2019 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0115-KDIT3.4011.545.2018. 2.MR, potwierdził z kolei, że w czasie leasingu, można rozliczać w kosztach podatkowych część odsetkową raty, bowiem ograniczenia po zmianie przepisów (do 150 tys. zł), dotyczą, jak zauważa dyrektor KIS, tylko tej części raty która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego a tym samym nie dotyczą części odsetkowej.

Przypomnę jedynie, że w przypadku właśnie pozostałych wydatków eksploatacyjnych przy użytkowaniu samochodu osobowego dla celów służbowych i prywatnych a więc części odsetkowej rat, zakup paliwa, naprawy, konserwacja itp., zaliczamy do kosztów podatkowych 75% a w przypadku podatku VAT 50% naliczonego.