Odwołania, skargi, apelacje
22.05.2015

Limity kontroli

W wyroku z 12 maja 2015 r., sygn. akt II FSK 907/13, Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) potwierdza, że postępowanie kontrolne prowadzone przez Urząd Kontroli Skarbowej (UKS), nie jest objęte limitem czasowym wynikającym z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Tak więc prowadzenie przez UKS postępowań kontrolnych zamiast kontroli podatkowej (co spotyka się najczęściej), jest tym zabiegiem tych organów, który powoduje, że UKS nie ma limitu czasowego na prowadzenie postępowania podatkowego.

Ustawa o kontroli skarbowej, to przykład iluzoryczności jaką ustawodawca dał podatnikom wprowadzając do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zakres czasowy limitów trwania kontroli podatkowych.